DomaCaressa on mahdollista luoda asiakkaalta laskutettavia tuotteita ja palveluita kahdella eri tavalla: Yksikkötuotteina tai sopimustuotteina. Yksikkötuotteet määritellään asumisyksikkökohtaisesti ja laskutetaan määräperusteisesti yleensä suoraan asiakkaalta. Sopimustuotteet ovat osa asiakkaan kotikunnan kanssa tehtyjä palvelusopimuksia ja niiden maksajana on kunta. Sopimustuotteiden osalta lasku lähtee sopimuksen takana olevalle maksajalle koontilaskuna eli kaikki sopimukseen kuuluvat asiakkaat menevät oletuksena samalle laskulle.


Tässä ohjeessa keskitymme siihen miten laskutus tapahtuu käytännössä asiakkaalta eli laskutettavat yksikkö- ja sopimustuotteet on jo luotu järjestelmään. Tuotteiden luomiseen löydät ohjeet täältä:


Kuinka yksikkötuote luodaan DomaCaressa? Lue lisää »


Kuinka sopimustuote luodaan DomaCaressa? Lue lisää »


Laskutettavaa voidaan DomaCaressa asettaa asiakkaalle kolmella eri tavalla. Laskutusta on mahdollista tehdä sekä työpöytäsovelluksessa että mobiilisovelluksessa.


1. YKSIKKÖ- JA SOPIMUSTUOTTEIDEN LASKUTUS


Sekä yksikkötuotteet että sopimuksiin liitetyt tuotteet lisätään samalla tavalla asiakkaalle eli palvelupakettina, lisälaskutuksena asiakkaan tiedoissa tai Varaus-osiossa tehtävän päättämisen yhteydessä. Nämä toiminnot voi tehdä sekä työoöytäsovelluksessa että mobiililla. Ainoa ero yksikkö- ja sopimustuotteiden laskutuksessa on niiden taustalle aiemmin luotu hinnoitteluperuste ja oletusmaksaja. 


1.1 PALVELUPAKETEILLA


1.1.1 Laskutus-välilehden Palvekupaketit-kohdassaa) Voit lisätä uuden palvelupaketin Lisää-painikkeella.


b) Info-painikkeella tarkastelet asiakkaalla olevaa palvelupakettia.


c) Sininen kynä -painikkeella muokkaat olemassa olevaa palvelupakettia.


d) Valmiita palvelupakettipohjia lisäät ja muokkaat Muokkaa palvelupakettipohjia -painikkeella. Pohjien tekeminen tehostaa työtä, kun valmiita palvelupakettipohjia voidaan käyttää eri asiakkaille eikä jokaiselle tarvi luoda alusta asti lähes samanlaisia pohjia. Riittää, että muokkaa vain tarvittavat tiedot.


Täältä löydät tarkemmat ohjeet palvelupakettien määrittelemiseksi. Lue lisää »


1.1.2 Asiakkaat-välilehden Asiakkaan tiedoissa


a) Paina Euro-painiketta päästäksesi asiakkaan laskutustietoihin.b) Asiakkaan laskutustiedot -ikkunan alalaidassa löytyy Palvelupaketit-painike, jota painamalla pääsee muokkaamaan asiakkaan palvelupaketteja.Käytännössä uuteen ikkunaan avautuu sama näkymä kuin mihin päästiin Laskutus-välilehden Palvelupaketit-kohdasta. Toiminnallisuudet ovat myös täysin identtiset.1.2 LISÄÄ LASKUTETTAVAA TOIMINNOLLA


Lisää laskutettavaa -toiminto löytyy sekä työpöytäsovelluksesta että mobiilisovelluksesta.


1.2.1 Työpöytäsovelluksessa


Pääset lisäämään asiakkaalle tuotteita laskutukseen menemällä Asiakkaat-välilehden kautta halutun asiakkaan tietoihin. Asiakkaan tiedot -sivun ylälaidassa keskellä on iso Lisää laskutettavaa -painike.Lisää laskutettavaa aukeaa uuteen ikkunaan, jossa voit valita päivämäärän, laskutettavan asiakkaan, tuotteen ja määrän. Paina lopuksi Tallenna-painiketta lisätäksesi tuotteen asiakkaan laskutukseen.1.2.2 Mobiilisovelluksessa


Tutustu tarkemmin mobiilisovelluksen kassakone-ominaisuudella tapahtuvaan laskutukseen mobiilin ohjesivuilla. Lue lisää »


1.3 VARAUSOSIOSSA


1.3.1 Työpöytäsovelluksessa


Varaukset-välilehdellä asiakkaan laskutus tapahtuu tehtävän kuittauksen yhteydessä. Tehtävän taakse määritellään aina tuote (esimerkiksi Hoitajan käynti arki 07–21), joka lähtee laskutettavaksi asiakkaalta kun tehtävä kuitataan tehdyksi.


Tutustu tarkemmin tehtävien kuittaamiseen Varaukset-osioon liittyvässä ohjeistuksessa. Lue lisää »


1.3.2 Mobiilisovelluksessa


Tutustu tarkemmin mobiilisovelluksella tapahtuvaan tehtävän kuittaukseen ja sen yhteydessä tapahtuvaan laskutukseen mobiilin ohjesivuilla. Lue lisää »


2. MAKSUSÄÄNNÖT


Asiakkaalta laskutettavat yksikkötuotteet voidaan ohjata myös toiselle maksajalle, esimerkiksi kunnalle, tai osittaa useille eri maksajille. Samalla tavalla voidaan myös tarvittaessa ohjata tai osittaa sopimustuotteita. Tämä tapahtuu Asiakkaat-välilehdellä asiakkaan tietojen muokkaamisen kautta. Asiakkaan tiedot -sivulla oikeassa ylälaidassa on euro-merkki, jota painamalla päästään Asiakkaan laskutustiedot -ikkunaan. Maksusääntöihin voidaan tehdä muutoksia Maksajien tiedot -napin kautta.


Täältä löydät tarkemmin tietoa maksusääntöihin liittyen. Lue lisää »