SISÄLLYSLUETTELO


1. YKSIKKÖTUOTEYksikkötuotteita käytetään pääosin esim. yhteisöllisessä asumisessa mm. asiakkaalta laskutettavissa hoitotarvikkeissa  tai asiakkaalle myytävinä palveluina joita voi olla vuokra, vesi tai muut palvelut. 


Yksikkötuotteita  voidaan laskuttaa joko kuukausi, vuorokausi, kappalepohjaisesti.


Tuotteelle asetetut tiedot ovat oletuksena käytössä kaikissa yksiköissä, joihin se on liitetty. Tästä syystä esimerkiksi hintaa ei laiteta tuotteelle vaan se laitetaan hinnastossa.


Tuotteita luodaan mahdollisimman vähän ja saman nimisiä tuotteita ei voi olla kahta.  Sopimuskohtaisesti voidaan muokata tuotteen hintaa, voimassaoloaikaa, intervallia, miniaikaa ja karenssia.  Esimerkiksi Tehostettu hoiva vrk voi olla eri hintainen Turussa ja Raisiossa, jolloin luodaan vain yksi sopimustuote nimeltään Tehostettu hoiva vrk, asetetaan sille sekä Turun että Raision sopimukset ja hinnoitellaan se eri hintaiseksi sopimuksissa.


2. YKSIKKÖTUOTTEEN LUONTI


Yksikkötuotteet luodaan Laskutus-välilehdellä Tuotteet-kohdassa painamalla oikeassa alalaidassa Lisää tuote -painiketta.Anna tuotteelle nimi ja valitse laskutusperusteeksi Yksikkö. Voit halutessasi valitse myös Tuote kategorian -johon tämä tuote kuuluu (jos kategorioita ei vielä ole niin katso alempana kuinka sellainen luodaan). Täytä myös tarvittavat muut kohdat (lisätietoja alempana) ja paina Tallenna-painiketta päästäksesi eteenpäin.

Tuotteet voivat olla joko kuukausipohjaisia tai tavallisia eli päiväkohtaisia. Näiden ero on se, että kuukausipohjaista käytetään kun halutaan ohjelman laskevan esim. vuokran automaattisesti oikein asiakkuuden alkaessa kesken kuukautta. Esimerkiksi 15.1. tullut asiakas maksaa vuokraa seuraavan kaavan mukaisesti: (kk-hinta x 12 / 365) x 16. Kyseessä on niin sanottu karenssi asiakkuuden alkaessa, jolle voidaan antaa kaava. Myös asiakkuuden päättymiseen voidaan asettaa kaava.
Päiväkohtaiset tuotteet ovat joko vuorokausi hintaisia tai tuntihintaisia.


HUOM. Hintaa ei laiteta Tuotteet-osiossa, sillä Yksikkötuotteilla hinta määritellään Hinnastossa


Ohjelma aukaisee nyt uuden ikkunan, josta voit valita mihin yksikköön luomasi tuote liittyy. Valitse oikea / oikeat Yksikkö ja paina Tallenna-painiketta. 


Tuotteen luonnin jälkeen olemassa olevat tuotteet näkyvät oikealla, kun vasemmanpuoleisesta Kategoria-osasta on valittu täppä kohtaan Kaikki tai valitsemalla se Kategoria jossa äsken luomasi on.3. TUOTTEEN ASETUKSET

3.1 YLEISASETUKSET


Nimi: Joka näkyy laskulla. EI SAA tehdä kahta saman nimistä tuotetta. 

Tuotekoodi: Ohjeet erikseen riippuen laskutusrajapinnasta

Yksikköhinta: EI laiteta tuotteen hintaa tänne -> ainoastaan ns. Euron-tuote

Seliterivi laskulle: Käytetään jos kaikkien tuotteiden kohdalla pitää olla jotain lisätietoa

Ryhmittelytunnus: Käytetään jos tuotteet pitää kerätä samalle laskulle

Laskutusperuste:  Yksikkö tuote jos kaikilla yksikön asiakkailla tuote maksaa saman verran ja asiakas maksaa sen itse

Laskutusyksikkö: h, kpl, kk, vrk jne.. 

Tuotekategoria: Mihin tuoteryhmään tämä kuuluu 

Arvolisävero: Jos tuotteella on arvolisävero niin prosentti laitetaan tänne. Hinnaksi tulee laittaa verotonhinta

Tyyppi: Päiväkohtainen tai kk 

Tuotteen maksaa asiakas: Yksikkötuote ohjautuu oletuksena asiakkaan maksettavaksi

Kirjanpidontili: laskutus rajapintaan liittyvä tieto  Kustannuspaikka: Jos haluaa kyseiset tuotteet jonkun tietyn kustannuspaikan alle voi sen määrittää täällä. 

Rastivalinta palveluissa: Tuote tulee näkyviin palvelut välilehdellä       

Näytä asiakkaansivulla: Pystyy lisäämään tuotteen “lisää laskutettavan” kautta ja kassakoneesta