Tältä sivustolta löydät kootusti ja tiivistetysti ohjeet siitä minkälaisten askelten jälkeen Kanta-palvelut voi saada käyttöönsä.


Voit halutessasi tutustua myös Kanta.fi-sivustolla laajempiin materiaaleihin liittyen Kanta-palveluun ja liittymisprosesseihin.


Kanta-palvelujen käsikirjan löydät täältä. Sivusto sisältää monenlaista yleistietoa Kanta-palveluista.


Tarkemman kuvauksen liittymisprosessista löydät Miten liitytään Kanta-palveluihin -sivustolta täältä (PDF-tiedosto).


HUOM! Tässä ohjeessa otetaan käyttöön vain sähköinen lääkemääräys, ei potilastiedon arkistoa (toimitetaan myöhemmin erillistä ohjelmistoa käyttäen).


DomaCare Medi -eReseptijärjestelmä toimii Kanta-palveluiden välittäjänä ja se on merkitty THL:n Kanta-välittäjärekisteriin OID-tunnuksella 1.2.246.537.6.918.18.17.13.0.


Vaikka alla kuvattu lista on pitkänlainen niin kannattaa huomioida, että monia ensimmäisiä vaiheita yrityksellänne on jo valmiiksi tehtynä tai olemassa. Liittymisprosessi on lyhykäisyydessään seuraavanlainen:


1. TERVEYDENHUOLLON LUVAT


Oletettavasti kaikilla DomaCareMedin käyttöönottajilla jo liittyessä kunnossa.


2. KANSALLINEN KOODISTOPALVELU


Oma organisaatio liitetty Kansalliseen koodistopalveluun. Tämäkin on todennäköisesti jo valmiina yrityksellänne, mutta tarvittaessa lisätietoa aiheesta löydät THL:n SOTE-organisaatiorekisteristä täältä.


3. ITSEAUDITOINTI JA OMAVALVONTASUUNNITELMA


THL vaatii omavalvontasuunnitelman yritykseltä. Mikäli teillä on jo ollut käytössä joku eResepti-ohjelmisto tai potilastietojärjestelmä niin oletettavasti yrityksellenne on itseauditointi ja omavalvontasuunnitelma tehtynä.


Ohjeet THL:n omavalvontasuunnitelmasta löydät täältä.


Mallipohjan omavalvontasuunnitelmalle löydät täältä (Doc-tiedosto).


HUOM. Mallipohjassa keltaisella merkityt tekstit ovat ohjetekstejä, jotka tulee poistaa valmiista dokumentista. Vihreällä tekstillä olevat ovat valmista tekstiä, jonka dokumentin kirjoittaja lukee ja tekee mahdolliset korjaukset sekä poistaa vihreän korostusvärin. Kursiivilla ja [hakasuluilla] dokumenttiin merkityt tekstit ovat THL:n alkuperäisiä ohjeita dokumentin tekemiseen, jotka tulee lukea läpi, vastata niissä esitettyihin kysymyksiin ja poistaa tarvittaessa.4. HENKILÖSTÖN KOULUTUS


eResepti-ohjelmistoa käyttävälle henkilöstölle tulee järjestää eResepti-koulutus. Laajan sähköisen eReseptin esittelyn löydät Kanta-sivuilta täältä.


5. KANTA-SOPIMUS


Yritys tekee Kanta-sopimuksen ja ilmoituksen uuden järjestelmän käyttöönotosta Kanta Ekstranetissä, jonka löydät täältä.


a) Kirjautuminen Kanta Ekstranettiin tapahtuu verottajan yritykselle antamilla Katso-tunnuksilla.


b) Mikäli olette ollut jo eResepti-käyttäjä, jonkun toisen ohjelmistotoimittajan kautta niin pelkkä ilmoitus uudesta järjestelmästä riittää.


6. LIITTYVÄN ASIAKKAAN ILMOITUS


Yrityksen tulee tehdä liittyvän asiakkaan ilmoitus lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteisiin Paivi.Achte@thl.fi ja kanta@kanta.fi.


7. VRK-KORTIT


eResepti-ohjelmistoa käyttävällä henkilökunnalla tulee olla käytössään Väestörekisterikeskuksen myöntämät toimikortit eli VRK-kortti. DomaCareMedissä kirjautuminen sekä jokainen reseptin varmennus vaatii tunnistautumisen VRK-kortilla.


8. PÄÄKÄYTTÄJIEN ASETTAMINEN


DomaCareMedi-ohjelmistoa käyttävän asiakasyrityksen tulee toimittaa Kelalta tullut vahvistusilmoitus ja käyttäjien henkilötiedot DomaCaren asiakaspalveluun osoitteeseen tuki@domacare.fi, jotta voimme perustaa yrityksen eReseptipalveluun.


Toimita käyttäjistä aina seuraavat tiedot:


Koko nimi:
Valviran rekisterinumero (löytyy VRK-toimikortista):
Organisaation OID-tunnus (THL:n myöntämä):


11 numeroinen rekisterinumero löytyy VRK-toimikortin etupuolelta sirun vierestä. Kuvassa ympyröitynä punaisella.

Tämän jälkeen asiakaspalvelumme lisää käyttäjien tiedot järjestelmään.


Asiakasyrityksen tulee lisätä DomaCaren puolelle samat käyttäjät (lääkärit/sairaanhoitajat) järjestelmään ja täydentää heille toimikortin numero ja hetu sekä lääkäreille SV-numero. Ilman näitä tietoja kyseiset henkilöt eivät voi käyttää DomaCare Mediä DomaCaren eresepti-napin kautta.


HUOM. Käyttäjien kirjautuminen järjestelmään tapahtuu ainoastaan VRK:n korteilla!


a) Asiakkaan pääkäyttäjät lisäävät muiden käyttäjien (lääkärit, sairaanhoitajat) henkilötiedot (koko nimi, henkilötunnus, Valviran rekisterinumero (VRK-toimikortista)) järjestelmään.


b) Mikäli käytössänne on DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmä niin potilastietoja ei tarvitse tuoda erikseen DomaCare Mediin.


c) Muussa tapauksessa asiakas lisää itse potilastiedot (nimi, henkilötunnus) järjestelmään tai käyttää lääkemääräyksiä potilaan henkilötunnuksella.


9. OHJELMISTON ASENNUS


DomaCare Medi -ohjelmiston asennus ja toiminnan varmistaminen tapahtuu asiakkaan työpisteissä. Tietokoneille, joilta eReseptijärjestelmään kirjaudutaan, täytyy asentaa DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmä paikallisesti, jotta kortinlukijaohjelmisto tulee asennettua. Kyseisen asennuksen voi tehdä lataa-sivullamme olevasta asennuslinkistä (DomaCare + eResepti) tai suoraan täältä.


HUOM. Tietokoneissa oltava fyysinen kortinlukija. Reseptien allekirjoitustoiminnot EI ole vielä käytettävissä mobiililaitteilla (puhelimet, tabletit).


Lisäksi näille tietokoneille tulee asentaa mPollux niminen ohjelma, joka löytyy täältä.


10. KOULUTUS


Käyttäjien kouluttaminen DomaCareMedi-ohjelmiston käyttöön. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi testiympäristöä.