Laskutuksen asetuksissa on mahdollista muokata, mitä tietoja DomaCare tulostaa laskutusjärjestelmäänne vietävään siirtotiedostoon. Käytännössä tarkoitetaan siis tätä, kun puhutaan suppeasta tai laajasta laskusta.


Ohjeet laskutuksen tarkistukseen ja vientiin löydät täältä »


1. ASETUSTEN MUUTTAMINEN


Voit muuttaa siirtotiedostoon tulostettavan laskutustiedon laajuutta DomaCaren Asetukset-välilehdeltä.


a) Valitse puuvalikosta kohta Laskutuksen asetukset.


b) Laskutuksen yksityiskohtaisuus -kohdasta pääset valitsemaan vetovalikosta sinun laskutusjärjestelmäsi kanssa mahdolliset yksityiskohtaisuusasetukset.c) Suppean ja laajan laskutuksen lisäksi valikossa voi olla myös muita vaihtoehtoja. Valitse näistä haluamasi klikkaamalla. Ohjelma tallentaa tekemäsi muutokset automaattisesti.2. LASKUJEN LAAJUUDET


Valittavanasi on kolme laajuusvaihtoehtoa sekä seitsemän näiden erikoismuotoa. Kaikki laskujen laajuudet eivät ole käytettävissä kaikissa laskutusjärjestelmissä.


HUOM. Varmista eri laskujen laajuuksien toimivuus testaamalla itse omassa talousjärjestelmässänne.


2.1. LAAJA LASKU


Laajin mahdollinen siirtotiedostoon tuleva lasku. Näyttää erittelyosiot kokonaisuudessaan.


Esimerkkikuva avatusta siirtotiedostosta, joka on tehty valitsemalla laskun laajuudeksi laaja lasku.


2.1.1. Laaja lasku tiivistettynä


Muuten samanlainen kuin laaja lasku, mutta laskulle tulostuvat asiat esitetään tiiviimmässä muodossa.


2.1.2. Laaja lasku kellonajalla selitteissä


Muuten samanlainen kuin laaja lasku, mutta tapahtuman selitteisiin tulostuu kellonaika.


2.1.3. Laaja lasku erittely toisella sivulla


Muuten samanlainen kuin laaja lasku, mutta tapahtuma erittely tulostuu laskun toiselle sivulle.


2.2. NORMAALI LASKU


Sisältää hiukan vähemmän tietoa, kuin laajalasku. Tulostaa laskulle osan erittelyosion tiedoista.


2.2.1. Normaali lasku ilman nimeä


Muuten samanlainen kuin normaali lasku, mutta laskulle ei tulostu asiakkaan nimi.


2.2.2. Normaali lasku lisäselitteellä


Muuten samanlainen kuin normaali lasku, mutta laskulla näkyy laskuun merkitty lisäseliteteksti.


2.2.3. Normaali lasku ilman tapahtuma erittelyä


Muuten samanlainen kuin normaali lasku, mnutta laskulle ei tulostu tapahtuma erittelyä.


2.2.4. Normaali lasku erittely toisella sivulla


Muuten samanlainen kuin normaali lasku, mutta tapahtuma erittely tulostuu laskun toiselle sivulle.


2.3. SUPPEA LASKU


Suppein mahdollinen määrä tietoa per siirtotiedostoon tuleva lasku. Ei tulosta tietoja ollenkaan erittelyosiosta.


Esimerkkikuva avatusta siirtotiedostosta, joka on tehty valitsemalla laskun laajuudeksi suppea lasku.3. SUPPEA- JA LAAJALASKU KÄYTÄNNÖSSÄ


Käytännössä suppea- ja laajalasku tarkoittavat sitä, että mitä tietoja asiakkaan laskutustiedoista halutaan asettaa laskutusjärjestelmään siirrettävään siirtotiedostoon. Esimerkkikuvassa olemme avanneet erään asiakkaan laskun Laskutus-välilehdellä Laskujen vientiosioon.


Ohjeet laskutuksen tarkistukseen ja vientiin löydät täältä »


Suppeassa laskussa jätetään tulostamatta siirtotiedostoon Erittely-osan tiedot, kun taas laajassa laskussa alla olevassa kuvassa näkyvät tiedot tulostuvat mukaan siirtotiedostoon.