1)    Miten ja kenen kanssa kanta sopimus tehdään?

Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat liittyvät suoraliittymismallilla. Liittymismalleista lisää -> https://www.kanta.fi/ammattilaiset/liittymismallit


2) Korttien tilaaminen

Varmennekorteista ohjeistaa DVV ja korttien tilauksien toimipaikat löytyvät heidän nettisivuiltaan -> https://dvv.fi/varmenteet-sosiaali-ja-terveydenhuollolle


3) Ketkä tarvitsevat varmennekortin

Kaikki, joiden nimissä tietoa arkistoidaan. Lähtökohtainen vaatimus on, että kaikilla ammattihenkilöillä tai asiakastietoja kirjaavilla henkilöillä on kortti. 

4) Milloin Domacareen pitää kirjautua käyttäen varmennekorttia

  • Jos haetaan muilla järjestelmillä arkistoituja tietoja sosiaaliarkistosta

  • Jos lähetetään sosmeta-asiakirjoja dokumentit -näkymässä

5) Arkistoidaanko tietoa, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut varmennekortilla

  • DomaCareen tulee ominaisuuksia, jotka lähettävät tietoa sosiaaliarkistoon taustalla. Ensimmäinen tällainen ominaisuus on päivittäiskirjaus. 

  • Tällaiset ominaisuudet tuottavat arkistoon asiakaskertomusmerkintöjä tai asiakasasiakirjoja, vaikka niitä käyttäisi ilman varmennekorttia tai mobiililla.


6) Symboliraporttien arkistoituminen Kantaan.

Raportteja, jotka sisältävät terveystietoa, ei voida arkistoida sosiaaliarkistoon. Käyttäjän tulee päättää, sisältääkö raportti terveystietoa vai asiakastietoa. Tämä valita määrittää symbolit, jotka ovat käytettävissä raporttia kirjoitettaessa. Muuten kirjaaminen toimii kuten aiemminkin, ja tarvittavat sosmeta-rakenteet / terveystietojen arkiston otsikot luodaan taustalla käytettyjen symbolien perusteella.


Raportit -näkymästä pääsee katsomaan raporttien perusteella Kantaan arkistoituja asiakirjoja. 7) Miten paljon kantaa varten pitää työntekijöitä kouluttaa ja mitä koulutetaan? Kuka kouluttaa?

Kanta palvelun koulutukset -> https://www.kanta.fi/ammattilaiset/tapahtumat-ja-koulutukset/-/kayttoonottojen-ohjaustunnit-yksityiselle-sosiaalihuollolle

 
 
8) Pitääkö kaikilla olla DC2?

Kaikki asiakkaat siirtyvät vuoden 2024 aikana käyttämään DC2. DC1:llä ei tule olemaan rajapintoja Kanta arkistoihin.


 
9) Pitääkö olla arkistonhoitaja

Organisaatiossa täytyy olla nimettynä arkistonhoitaja, lisätietoa aiheesta löytyy täältä -> https://www.kanta.fi/ammattilaiset/arkistonhoitajan-kayttoliittyma


10) Miten terveystiedot erotetaan muusta tekstistä, miten rajanveto tehdään?

Lähtökohtaisesti sosiaalipalvelujen antamisen yhteydessä laaditaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Ne ovat kokonaan sosiaalihuollon asiakastietoja, vaikka niissä käsitellään tarvittavassa laajuudessa myös terveyttä koskevia tietoja. Kun palveluja annetaan yhdessä esim. kotihoidossa, laaditaan sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon asiakirjoja. 

Symboliraportteja kirjatessa DomaCare valitsee käytetyn asiakirjarakenteen kirjauksessa käytettyjen symbolien perusteella, kts. kysymys #5.
 

11) Mitä tapahtuu nykyisille lomakkeille, kun sosiaaliarkistoon siirrytään?

Jos lomakkeelle on vastaava sosmeta-asiakirja, tulisi siirtyä käyttämään sitä. Nykyisiä lomakkeita on kuitenkin mahdollista arkistoida pdf-muodossa.