Teitä velvoittava siirtymäaikataulu on tämän hetken tiedon mukaan seuraava:

Julkisen sosiaalihuollon palvelunantajien ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivien yksityisten palvelunantajien on liityttävä viimeistään 1.9.2024.
Yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä viimeistään 1.1.2026 
Kanta.fi

Arkistoon liittymisaikataulun lisäksi Kela on määritellyt toimialoittain aikataulut, joiden puitteissa pitää asiakirjoja alkaa arkistoon viimeistään tallentamaan. Näet aikataulut toimialoittaan täältä.


Milloin DomaCaressa sosiaalihuollon arkisto on valmis käytettäväksi?

DomaCaren kehitystyö on vaiheessa, jossa esitestit tehtiin heinäkuussa 2023 ja tämän jälkeen työ jatkuu kohti lopullisia testauksia. Järjestelmätoimittajana sitoudumme siihen, että asiakkaamme pystyvät liittymään arkistoon ja ottamaan sen käyttöön lain vaatiman aikataulun puitteissa.
Lisätietoja aiheesta löytyy kotisivuiltamme Domacare ajankohtaista.

Kesän aikana on päivitetty myös eReseptiä ja päivitys jatkuu edelleen. Tässä päivityksessä huomioidaan mm. uudistunut lääkelista ja biosimilaarit sekä muita pienempiä parannuksia.

Terveydenhuollon Kanta liittymä rakennetaan Atostekin eRa-rajapinnan kautta. Aikataulu tämän rajapinnan avaamiseen on vielä auki. Jos teillä on välitön tarve kirjauksien siirtoon terveydenhuollon Kantaan, suosittelemme ottamaan tähän tarpeeseen Atostekin eRan toistaiseksi.