Invian Oy Käsittelijänä

Alihankkijat, joiden palveluihin Invian Oy voi siirtää käsittelemiään tietoja asiakkaittensa henkilörekistereistä. Kaikki Invian Oy:n alihankkijat sijaitsevat Euroopan talousalueella (ETA). Keltaisella pohjalla olevat alihankkijat vaativat erillisen käyttöönoton asiakkaan ja Invianin välisellä sopimuksella.

Alihankkija

Sijainti

Käyttötarkoitus

Tiedot

UpCloud Oy

Suomi

Palvelin infrastruktuuri

Ei käsittele henkilötietoja

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

THL

Suomi

RAI-vertailuaineisto

Hoitoilmoitukset

RAI-tiedot

Sähköiset hoitoilmoitukset

Atostek Oy

Suomi

eArkisto

eArkistoon tallennettavat tiedot

Google Cloud Platform

GCP

Suomi

Liitetiedostot

Kaikki DomaCare-järjestelmään tallennettavat tiedostot

Link Mobility Oy

Suomi

Tekstiviestien välitys

Tekstiviestien sisältö

Kansaneläkelaitos

Kela

Suomi

Kanta-palvelut

Sähköiset lääkemääräykset

Potilastiedon arkiston tiedot

Kuntien Tiera Oy

PSOP

parastapalvelua.fi

Suomi

Palvelusetelilaskutus

Ostovoimatunniste

Käyntien ajankohdat

Laskutettavat palvelut

Asiakkaan HR- tai laskutusjärjestelmät

ETA

Laskutus

Työvuorot

Laskutusaineisto

Työvuorot

Työntekijöiden tunnisteet


Invian Oy Rekisterinpitäjänä

Alihankkijat, jotka käsittelevät tietoja, joissa Invian Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Alihankkija

Sijainti

Käyttötarkoitus

Tiedot

Freshworks Inc

Freshdesk

ETA

Asiakaspalvelun yhteystietorekisteri

Nimi ja yhteystiedot

Yhteydenoton sisältö

VismaSign

Suomi

Sopimukset

Allekirjoittajan nimi

Creamailer

ETA

Uutiskirjeet

Asiakasposti

Sähköpostiosoitteet

Clickup

ETA

Asiakashallinta

Yhteydenottopyynnöt

Asiakkaan yhteyshenkilö