Tietosuojaseloste

 1. Tausta

Kun käytät DomaCare-järjestelmää, sinua koskevia henkilötietoja  käsitellään. Tämä tietosuojaseloste auttaa sinua ymmärtämään mitä henkilötietoja sinusta kerätään, miksi henkilötietoja kerätään ja miten Invian Oy (“Invian”) käsittelee, suojaa, säilyttää, vie pois sovelluksesta ja poistaa henkilötietosi.

Henkilötiedot ovat tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa henkilöksi, kuten sähköpostiosoite, kotiosoite ja puhelinnumero. 

 1. Invian henkilötietojen käsittelijänä 


DomaCare-järjestelmää käyttävä organisaatio (“Asiakasorganisaatio”) on henkilötietojen rekisterinpitäjä niille tiedoille, jotka lisäät DomaCare-järjestelmään ja joita käsitellään ko. sovelluksessa. Näissä tapauksissa Invian on henkilötietojen käsittelijä ja käsittelee henkilötietoja Asiakasorganisaation puolesta ja tämän ohjeiden mukaisesti. Saadaksesi aiheesta lisätietoja, voit olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Mikäli haluat pyytää henkilötietojesi poistamista, henkilötietojesi korjaamista tai tietoa siitä, mitä henkilötietoja sinusta käsitellään, ole yhteydessä Asiakasorganisaatioon.

 1. Invian henkilötietojen rekisterinpitäjänä

Tietyissä tapauksissa Invian toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Invian toimii rekisterinpitäjän silloin, kun Invian määrittelee mihin tarkoitukseen ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään, kuten esimerkiksi järjestelmän parantaminen, markkinointi, asiakaspalvelu, sekä tietoturvaan liittyvät tarkoitukset.

Kun Invian toimii rekisterinpitäjänä suhteessa henkilötietoihisi, soveltuu alla selostetut tiedot. Invian on myös osa Visma konsernia. Löydät Visman yleisen tietosuojaselosteen täältä.

 1. Tietoja henkilötietojen käsittelystä silloin, kun Invian on rekisterinpitäjä

 1. Mitä henkilötietoja Invian käsittelee?


Invian voi käsitellä seuraavia henkilötietoja: 

 • Perustiedot kuten nimi, titteli ja yritys, sekä yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)

 • Käyttö ja verkkosivustojen liikennettä koskevat tiedot kuten käyttäjä ID, käyttäjätunnus ja IP osoite 

 • Tilastot ja palvelutiedot joista käy ilmi miten käyttäjät käyttävät ohjelmistoa ja käyttävät tarjoamamme ohjelmiston sisältöä 

 1. Miten henkilötietoja kerätään? 

Invian kerää henkilötietoja suoraan sinulta tai muilta Asiakasorganisaatioon suhteessa olevilta henkilöiltä. Mikäli Asiakasorganisaatio ostaa tuotteita tai palveluita Invianin kumppanilta, Invian saattaa kerätä tietoja sinusta kumppanilta.

Invian käyttää myös evästeitä ja muita vastaavia seurantateknologioita, kun käytät sovellusta ja/tai palveluita optimoidakseen kokemustasi tuotteesta.

 1. Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Tämä tietosuojaseloste soveltuu silloin, kun Invian käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

Tuki ja palveluiden kehittäminen 

 • Kehitämme ja parannamme tuotteidemme laatua, toiminnallisuutta ja käyttäjäkokemusta

 • Vastaamme asiakaspalvelun kautta saapuneisiin tukipyyntöihin

Tietoturva

 • Tutkimme ja ehkäisemme tietoturvauhkia ja väärinkäytöksiä sekä suoritamme ylläpitotoimia ja virheenkorjauksia

Markkinointi

 • Hallinnoimme markkinointiin liittyviä mieltymyksiä ja lähetämme markkinointisisältöä  

 • Käsittelemme tarjous- ja yhteydenottopyyntöjä

 • Luomme kiinnostuksen perusteella profiileita markkinoidaksemme ajankohtaisia tuotteita ja palveluita (profilointi) 

 1. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste? 


Invianin käsittelyperuste henkilötietojesi käsittelylle on oikeutettu etu, kun Invian käsittelee henkilötietojasi tietoturvaa, tukea ja markkinointia varten. Henkilötietojasi käsitellään liiketoimintaan liittyvistä lähtökohdista emmekä usko, että toteuttamamme käsittely on ristiriidassa yksityisyydensuojasi ja vapauksiesi kanssa. 

Kohdassa 4.9 on kuvattu tarkemmin, miten Invian käsittelee henkilötietoja markkinoinnin tarkoituksiin perustuen oikeutettuun etuun sekä sinun oikeutesi, kun käsittelemme henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

 1. Miten henkilötietojasi jaetaan? 

Koska Invian-konserniin kuuluu monia yhtiöitä, meille on tärkeää, että tarjoamme sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Invian saattaa jakaa henkilötietojasi Invian-konserniin kuuluville yhtiöille. 

Invian voi myös jakaa henkilötietojasi ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa seuraavissa tapauksissa: 

Kumppanit

Invian voi jakaa henkilötietojasi kumppaneidemme kanssa, mikäli tämä on laillista liiketoimintaan liittyvistä lähtökohdista ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaista. 

Viranomaiset

Poliisi ja muut viranomaiset voivat pyytää Invianlta pääsyä henkilötietoihin. Näissä tapauksissa Invian luovuttaa tietoja vain, mikäli tietojen luovuttamista koskien on olemassa lainmukainen viranomaispäätös tai -määräys.

 1. Käsittelijöiden käyttäminen 


Invian solmii tietojenkäsittelysopimuksen käsittelijöidensä kanssa suojatakseen sinun yksityisyyteesi liittyviä oikeuksia, kun Invian käyttää henkilötietojen käsittelyssä käsittelijöitä. Mikäli käsittelijä sijaitsee EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, Invian varmistaa puolestasi, että sillä on oikeudelliset perusteet kansainväliselle siirrolle hyödyntäen EU:n mallilausekkeita. 

Sinulla on oikeus pyytää yhteenveto ja lisätietoja Invianin käyttämistä käsittelijöistä. Invianin yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen lopusta. 

 1. Miten pitkään henkilötietojasi säilytetään? 

Invian säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan, kuin se on tarpeen täyttääkseen käsittelyn tarkoituksen. Useimmissa tapauksissa henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin 3 vuotta viimeisimmästä rekisteröidystä toimenpiteestäsi lukien. 

Henkilötietojasi voi koskea erilaiset palautuskäytännöt riippuen henkilötietojen tyypistä ja niiden keräämisen tarkoituksesta. Voit olla yhteydessä Invianiin, jos haluat lisätietoja henkilötietojen poistamiseen liittyvästä prosessista. Invianin yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen lopusta. 

 1. Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on oikeus 

 • saada pääsy henkilötietoihisi pyytämällä yhteenveto niistä henkilötiedoista, joita käsittelemme sinusta ja sinulla voi olla myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tai saada tiedot itsellesi.
   

 • pyytää Inviania korjaamaan ja oikaisemaan henkilötiedoissasi olevat virheet. Jos sinulla on käyttäjätili Invianin tuotteeseen, pystyt yleensä tekemään tämän asetuksista (“Tilisi” tai “Profiilisi” -osiot).

 • pyytää Inviania poistamaan henkilötiedot.

 • pyytää Inviania rajoittamaan tai vastustaa Invianin tekemää henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tai muiden palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

Voit lähettää tässä kohdassa tarkoitetut pyynnöt sähköpostiosoitteeseen info@invian.fi tai olla yhteydessä tämän tietosuojaselosteen lopussa mainittuihin yhteystietoihin. 

Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle Invianin toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. 

 1. Markkinointi ja profilointi


Osana sovelluksen käyttämistä, Invian käsittelee henkilötietojasi oikeutettuun etuun perustuen. Yksi Invianin oikeutetuista edusta on henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia koskeviin tarkoituksiin.  

Invian käyttää henkilötietojasi tarjotakseen ajankohtaista sisältöä sinulle sosiaalisen median alustoilla, sähköpostilla, ja verkkosivuilla. Käsiteltävät henkilötiedot ovat yhteenkoottuja yksityiskohtaisia tietoja sinusta kuten IP osoite, kiinnostuksen kohteet (esimerkiksi mitä olet klikannut jne.), käyttäjänimi ja laite. Tämä tehdään evästeiden kaltaisten teknologioiden avulla ja näitä toimenpiteitä kutsutaan profiloinniksi. Invianilla on myös mahdollisuus yhdistää nämä tiedot sellaisten tietojen kanssa, jotka meillä on asiakassuhteesta yhtiösi kanssa.

Invian käyttää sähköpostia markkinointia koskevassa viestinnässä, mutta ainoastaan silloin, kun olet antanut suostumuksesi tähän kansallisen markkinointilainsäädännön mukaisesti ja siltä osin, kuin suostumusta edellytetään lainsäädännössä. Mikäli olet antanut suostumuksesi, sinulla on aina oikeus ja mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi kuten alla kuvattu tai  kun saat markkinointisähköpostin.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi koskien Invianin lähettämää markkinointiviestintää tai profilointia. Voit peruuttaa suostumuksesi seuraavilla tavoilla: 

(a) Seuraamalla kyseessä olevan markkinointiviestinnän sisältämiä ohjeita. 

(b) Olemalla yhteydessä meihin sähköpostiosoitteeseen info@invian.fi

Huomaathan, että vaikka peruutat suostumuksesi markkinointiviestintää koskien, saatat silti vastaanottaa hallintoon liittyvää viestintää Invianilta, kuten vahvistuksia ja ilmoituksia, jotka ovat tarpeen käyttäjätilisi tai asiakkaille toimitettavien palveluiden hallinnoimiseksi. 

 1. Miten voit olla yhteydessä Invianiin?

Mikäli sinulla on kysyttävää Invianin toteuttamasta henkilötietojesi käsittelystä, voit olla yhteydessä: 

Invian Oy

020 7424 090
info@invian.fi

Tietosuojavastaava: 

Joni Liljeblad, joni.liljeblad@visma.com

 1. Päivitykset

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 28.8.2023.