Käytetään esim kotipalvelussa, jossa voidaan päivän asiakaskäynnit suunnitella valmiiksi ryhmiin, joiden mukaan voidaan hahmotella työvuoroja. 

Työvuorosuunnittelu tehdään Varaukset näkymässä
Kun päivän tehtävät on ryhmitelty alas ja hahmoteltu tehtävät janalle vastamaan niiden toteuttamista.
On helpompi lähteä luomaan työvuoroja sen mukaisesti. 

Esimerkiksi Ilta1 ryhmässä olisi neljä tehtävää aikavälillä 14-20:30 ja tälle tarvitaan aina torstaisin tällainen vuoro. 
Esim. Aamu1 ryhmässä on päällekkäisiä käyntejä, jolloin lista ei todennäköisesti ole sellaisenaan toteuttamiskelpoinen. Siinä kannattaa ensi hahmotella päällekkäiset käynnit oikeille paikoilleen. 

Työvuoron voi suunnitella ryhmän rivin päässä olevasta kolmesta pisteestä.

Valitse lisää uusi työvuoro


Valitse työvuoron pohja ja muuta tarvittaessa alku ja loppuaikoja. Vuoroa ei suunnitella tässä vaiheessa työntekijälle vaan ainoastaan ryhmään. Voit suunnitella vuoroon jo valmiiksi tauon jos tauko kuuluu työaikaan muista laitaa tähän täppä. 

Toistuvuus kannattaa myös luoda jos tietää tarpeen olevan toistuva kyseissä ryhmässä. Voit valita onko toistuvuus  joka päivä, joka viikko jne.

Jos ylhäällä lukee, että "työvuoroa ei voi luoda, koska suunnittelulistaa ei ole määritelty" - tarkoittaa se, että olet luomassa vuoroa jo julkaistun listalle, jolloin sinun tulee siirtyä sellaiselle päivälle, jota ei ole vielä julkaistu.

Kun olet suunnitellut ryhmiin työvuorot siirry Työvuorot - näkymään, jossa jaat tehtävät työntekijöille

Ohje löytyy

Tai voi raahata näkymässä työvuoron työntekijälle. Valitse "siirrä yksittäistä" . Jos valitset  "siirrä kaikki" siirtyy myös tehtävät ja suunnittelu vaiheessa ei välttämättä vielä ole varmuutta, että tehtävät ovat juuri nämä vielä kolmen viikon päästä.