SISÄLTÖ


Pohjatietojen toimittaminen


Ennen kuin työvuorosuunnittelua aloitetaan toimitetaan Invian Oy:lle tuki@domacare.fi osoitteeseen tiedot

 • Suunnittelujakso ja tasoittumisjakso? 
 • Mistä päivästä tasoittumis/suunnittelu -jaksot alkavat?
 • Mikä tes? Käytetäänkö eri tessejä työntekijöillä? 
 • Onko paikallista sopimusta? ja jos niin mitä siinä on sovittu? 
 • Lisäksi palkanlaskentaa varten tarvitaan palkanmaksu järjestelmästä palkkalajien tiedot.


Käyttäjien luonti ja puhelimien aktivointi tehdään vielä DC1 (Käyttäjän luonti  Puhelinnumeron aktivointi)
Myös tarpeet ja ominaisuudet työvuoroihin liittyen tehdään DC1
Varaukset näkymää hallinnoidaan DC1.
  Luo ja muokkaa varauskalenteria
 
DC2 käytetään osoitteessa app.domacare.fi


Työvuoron pohjatietojen asettaminen 


Työvuorojen pohjatiedot luodaan toistaiseksi DC1 varaukset sivulta alareunasta kohdasta määritykset ja työvuorot


Esimerkkejä työvuoroista


Painamalla ylhäältä vasemmalta Luo- painiketta avautuu työvuorojen pohjatLuo yleisimmät vuorot valmiiksi.
Koodia voi käyttää vain kerran. 

Tyyppi on yhteydessä palkkalajiin esim. Normaalit työvuorot  (aamu, ilta, yö) ovat yhteydessä normaaleihin palkkalajeihin palkanmaksussa ja näihin ei tarvitse laittaa tyyppiä. 

Tyyppiä käytetään esim. Sairauslomassa (SL), vuosilomissa (VL) ym. Jolloin tyyppiin lisätään vielä palkkalaji (palkanmaksujärjestelmän mukaisesti)

Jos vuoro on kokopäivän kestävä niin aika on silloin 00:00-23:59 

Poissaolo

 • Täppä jos kyseinen vuoro on poissaolo (sairasloma, vuosiloma, palkallinen vapaa yms )
 • Koko päivän mittaiset poissaolot vähentää jaksonsuunnittelu rajaa
 • jos käytetään ja halutaan palkanmaksuun, niin palkkalaji vaaditaan 

Toissijaista tuntipalkkaa EI käytetä

Palkkaluokka

 • Tähän saat palkkaliittymä kohtaiset ohjeet (muuten jätä tyhjäksi)
  (jos työntekijälle tulee kahta eri palkkaa samaan jakson aikana. Esim. henkilökohtainen apua tai kotipalvelu) 

Palkkakerroin %

 • Palkkakerrointa ei käytetä DC2 palkanmaksussa

Kiinteä palkka 

 • Ei käytetä DC2 palkanlaskennassa

Palkkalaji

 • jos annettu, niin käytetään sitä ja ohitetaan normaali kellonaikoihin perustuva laskenta (esim. SL varallaolo, poissaolot)

Valmius =  varallaolo/päivystys 

 • jos kyllä ja halutaan palkanmaksuun, niin palkkalaji vaaditaan

Maksettava 

 • Jos täppä niin vaikuttaa palkanmaksuun ja työvuorosuunnitteluun (jaksotunteihin).
 • Jos ei täppää niin ns.vapaa toive tai vuoro ei vaikuta palkanmaksuun eikä tunteihinEsimerkkejä työvuoroista:Normaalit työvuorot, jotka kerryttävät tuntimääriä ja näin ollen maksettavaa palkkaa.
Luo uusi työvuoro
Lisää koodi
Nimi
Vuoron yleisin alku- ja loppuaika
Sekä lisää alas täppä maksettava
Tee yleisimmät vuorot näin
Huomioi täppä maksettava! 


Sairausloma ja vuosilomaSairausloma
Julkaistun listan vuoron muuttuessa sairauslomaksi laitetaan työvuoroksi sairausloman ajaksi suunnitellun vuoron tunnit


Jos sairausloma on tiedossa jo suunnitteluvaiheessa työaika on 00:00-23:59

Nyt lisätään täppä myös kohtaan poissaolo

Sekä lisätään palkkalaji (varmista palkkalajit palkanlaskennasta)
Ja maksettava

Vuosiloma
työaika on 00:00-23:59

Täppä myös kohtaan poissaolo

Sekä lisätään palkkalaji

Ja maksettavaVapaa päivä ja palkaton vapaapäiväVapaa päivä
Joka ns. Normaali vapaapäivä, joka ei vaikuta palkanmaksuun eikä tuntimäärään Asetetaan täppä poissaolo kohtaan. Ei muualle. 

Palkaton vapaa päivä
Kun työntekijä ottaa palkattoman vapaan ja häneltä vähennetään palkkasta kyseinen päivä. Laitetaan vuoroon päivän tunti aikaa vastaava työvuoro esim. 8-15:40 jolloin tasoittumisjaksoa vähennetään 7h 40 minuuttia. 

Lisäksi poissaolo ja maksettava täppää sekä palkkalaji.


Varallaolo 
Varallaolo vuoro määrittää kuinka paljon työntekijälle maksetaan varallaolosta.

Näissä palkanmaksujärjestelmän palkkalaji on tärkeä olla oikein.