DomaCaren kaikille käyttäjille asetetaan käyttäjätunnusten luonnin yhteydessä oikeustaso. Oikeustaso määrittää käyttäjän oikeudet välilehtiin sekä muihin toimintoihin. Tietokannassa on oletuksena Opiskelijat, Perustaso, Vastaava, Yksikön pääkäyttäjä sekä Pääkäyttäjä. Yrityksen pääkäyttäjä voi luoda uusia oikeustasoja, muokata nykyisiä, sekä poistaa oikeustasoja Asetukset -välilehdellä, kohdassa oikeudet. Jos teillä on käytössä Varaukset- välilehti annetaan lisäksi varausosioon käyttöoikeudet erikseen varaukset osion Muokkaa varausosiota- kohdasta. Oikeustasojen muokkaaminen


Voit muokata oikeustasoja valitsemalla halutun oikeustason ja painamalla Muokkaa valittua oikeustasoa.
Oikeustason ollessa kirjoitettuna ISOILLA KIRJAIMILLA tarkoittaa se silloin, että kaikkiin sen alla oleviin esim. välilehtiin työntekijälle tulee oikeus. 1. Lisää oikeuksia -valinnasta saat auki listan valittavista olevista oikeuksista.

2. Oikeus -lista kertoo mitä oikeuksia on kyseisellä oikeustasolla käytössä.

3. Oikeudet -osiossa (punaisella) määritetään onko oikeustasolla luku-, lisäys- vai muokkausoikeus ks. oikeuteen.

4. Yksiköt -oikeudet (vihreällä) määrittää mitä yksiköitä oikeus koskee. Toissijaisen yksiköön voidaan asettaa erilaiset oikeudet, kuin kotiyksikköön. 

5. Punaisesta raksista voit poistaa halutun oikeuden oikeustasosta.


Omat asiakkaat oikeustaso


1. Työntekijä näkee vain hänelle lisätyt asiakkaat ja niihin liittyvät tiedot oikeustason mukaisesti.

2. Kun käytetään Omat- asiakkaat oikeustasoa ja Varaukset-toimintoa annetaan näille työntekijöille Muokkaa varausosion 6/8 sivulla oikeudeksi Näytä.

 


Varaukset ja muokkaa varausosiota oikeudet


Varaukset välilehdellä pääset antamaan oikeudet työntekijöille kyseiseen varausosioon. Kohdasta muokkaa varausosioita ns. sininen kynä ja sieltä sivu 6/8.


Kaikki oikeudet antaa oikeuden muokata varauksia, laskea palveluita uudelleen tehtävänhallinnassa, poistaa tehtäviä jne. Tätä oikeustasoa käytetään yleensä pääkäyttäjillä ja yksikön vastaavilla.
Muokkaa var. antaa työntekijälle oikeuden lisätä mobiilissa tehtäviä sekä delegoida niitä muille. Usein käytössä peruskäyttäjillä.
Näytä käytetään esimerkiksi opiskelijoille ja omat asiakkaat oikeustason oleville. Jolloin he pääsevät käsittelemään vain heille määritettyjä asiakkaita ja tehtäviä.