1 Lukitse ja arkistoi

Jokainen RAI-arvio tulee lukita ja arkistoida, kun se on täytetty kokonaan. Lukitse ja arkistoi -painike RAI-sivun ylälaidassa tulee aktiiviseksi ja painettavaksi, kun RAI-arvio on täytetty kokonaan eli kaikki osiot ovat vihreinä.Kun olet lukinnut ja arkistoinut RAI-arvion niin järjestelmä merkitsee siihen lukituspäivän ja ajan sekä estää muutokset.Mikäli sinun täytyy tehdä muutoksia jo lukittuun arvioon niin paina ylälaidan Pura lukitus -painiketta, jolloin ohjelma vapauttaa RAI-arvion jälleen muokattavaksi. Muista kuitenkin Lukita ja arkistoida RAI-arvio tämän jälkeen uudestaan, jotta se on mukana automaattisessa tietojensiirrossa THL:lle.


2 Tiedonsiirto THL:lle

DomaCare lähettää automaattisesti kaikki lukitut ja arkistoidut RAI-arviot THL:lle. Automaattinen tiedonsiirtotoiminto ottaa huomioon ainostaan aiemman lähetyksen jälkeen luodut uudet RAI-arviot, jotka käyttäjä on lukinnut ja arkistoinut. 


Lukitse ja arkistoi asiakkaidesi RAI-arviot seuraaviin päiviin mennessä, jotta ne ovat mukana tiedonsiirrossa:

  • Koti- (HC), pitkäaikaishoidon (LTC) ja Oulun Screener -ohjelmistotuotteen arvioinnit keväällä 7.4. mennessä ja syksyllä 7.10. mennessä.
  • Mielenterveyshoidon (MH, CMH, ESP) arvioinnit talvella 7.2. mennessä ja kesällä 15.8. mennessä.


Lisää aiheesta THL:n nettisivuilla »