Invian Oy:n toimittama DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmä on yksi Suomen suurimmista hoiva- ja kotipalvelualan tietojärjestelmistä. Järjestelmään tallennetaan yksityishenkilöistä sekä tavallisia että arkaluontoiseksi luettavia henkilötietoja, kuten tietoja henkilöiden terveydentilasta ja sosiaalisesta asemasta.  Tästä johtuen yrityksemme on sitoutunut huolehtimaan vastuullisesti henkilötietojen käsittelystä sekä tietoturvasta vallitsevien lakien ja asetusten mukaisesti.


Tietosuojaseloste


Alikäsittelijät


Lisää Aiheesta


Tietoturva ja Tietosuoja DomaCare-järjestelmässä


Hyviä tietosuojakäytäntöjä


Palautumis- ja jatkuvuussuunnitelmat (Englanniksi)