Tältä sivustolta löydät kootusti ja tiivistetysti ohjeet siitä minkälaisten askelten jälkeen Kanta-palvelut voi saada käyttöönsä.


Voit halutessasi tutustua myös Kanta.fi-sivustolla laajempiin materiaaleihin liittyen Kanta-palveluun ja liittymisprosesseihin.


Kanta-palvelujen käsikirjan löydät täältä. Sivusto sisältää monenlaista yleistietoa Kanta-palveluista.


Tarkemman kuvauksen liittymisprosessista löydät Miten liitytään Kanta-palveluihin -sivustolta täältä (PDF-tiedosto).


HUOM! Tässä ohjeessa otetaan käyttöön vain sähköinen lääkemääräys, ei potilastiedon arkistoa (toimitetaan myöhemmin erillistä ohjelmistoa käyttäen).


DomaCare eResepti -järjestelmä toimii Kanta-palveluiden välittäjänä ja se on merkitty THL:n Kanta-välittäjärekisteriin OID-tunnuksella 1.2.246.537.6.918.18.17.13.0.


Vaikka alla kuvattu lista on pitkänlainen niin kannattaa huomioida, että monia ensimmäisiä vaiheita yrityksellänne on jo valmiiksi tehtynä tai olemassa. Liittymisprosessi on lyhykäisyydessään seuraavanlainen:


1. TERVEYDENHUOLLON LUVAT


Oletettavasti kaikilla DomaCare eReseptin käyttöönottajilla jo liittyessä kunnossa.


2. KANSALLINEN KOODISTOPALVELU


Oma organisaatio liitetty Kansalliseen koodistopalveluun. Tämäkin on todennäköisesti jo valmiina yrityksellänne, mutta tarvittaessa lisätietoa aiheesta löydät THL:n SOTE-organisaatiorekisteristä täältä.


3. ITSEAUDITOINTI JA OMAVALVONTASUUNNITELMA


THL vaatii omavalvontasuunnitelman yritykseltä. Mikäli teillä on jo ollut käytössä joku eResepti-ohjelmisto tai potilastietojärjestelmä niin oletettavasti yrityksellenne on itseauditointi ja omavalvontasuunnitelma tehtynä.


Ohjeet THL:n omavalvontasuunnitelmasta löydät täältä.


Mallipohjan omavalvontasuunnitelmalle löydät täältä (Doc-tiedosto).


HUOM. Mallipohjassa keltaisella merkityt tekstit ovat ohjetekstejä, jotka tulee poistaa valmiista dokumentista. Vihreällä tekstillä olevat ovat valmista tekstiä, jonka dokumentin kirjoittaja lukee ja tekee mahdolliset korjaukset sekä poistaa vihreän korostusvärin. Kursiivilla ja [hakasuluilla] dokumenttiin merkityt tekstit ovat THL:n alkuperäisiä ohjeita dokumentin tekemiseen, jotka tulee lukea läpi, vastata niissä esitettyihin kysymyksiin ja poistaa tarvittaessa.4. HENKILÖSTÖN KOULUTUS


Reseptiohjelmistoa käyttävälle henkilöstölle tulee järjestää koulutus. Laajan sähköisen reseptijärjestelmän esittelyn löydät Kanta-sivuilta täältä.


5. KANTA-SOPIMUS


Yritys tekee Kanta-sopimuksen ja ilmoituksen uuden järjestelmän käyttöönotosta Kanta Ekstranetissä, jonka löydät täältä.


a) Kirjautuminen Kanta Ekstranettiin tapahtuu verottajan yritykselle antamilla Katso-tunnuksilla.


b) Mikäli olette ollut jo sähköisen reseptijärjestelmän käyttäjä, jonkun toisen ohjelmistotoimittajan kautta niin pelkkä ilmoitus uudesta järjestelmästä riittää.


6. LIITTYVÄN ASIAKKAAN ILMOITUS


Yrityksen tulee tehdä liittyvän asiakkaan ilmoitus lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteisiin Paivi.Achte@thl.fi ja kanta@kanta.fi.


7. VRK-KORTIT


Reseptijärjestelmää käyttävällä henkilökunnalla tulee olla käytössään Väestörekisterikeskuksen myöntämät toimikortit eli VRK-kortti. DomaCare eReseptissä kirjautuminen sekä jokainen reseptin varmennus vaatii tunnistautumisen VRK-kortilla.


8. KÄYTTÄJIEN ASETTAMINEN


DomaCare eResepti -järjestelmää käyttävän asiakasyrityksen tulee toimittaa Kelalta tullut vahvistusilmoitus DomaCaren asiakaspalveluun osoitteeseen tuki@domacare.fi, jotta voimme perustaa yritykselle DomaCare eReseptin.


Kaikilla DomaCare eReseptiä käyttävillä henkilöillä (lääkärit/sairaanhoitajat) tulee olla käyttäjätunnus yrityksen DomaCareen ja DomaCaressa oman käyttäjäprofiilinsa taakse asetettuna toimikortin numero.


HUOM. Käyttäjien kirjautuminen järjestelmään tapahtuu ainoastaan VRK:n korteilla!


9. OHJELMISTON ASENNUS


DomaCare eResepti -järjestelmän asennus ja toiminnan varmistaminen tapahtuu asiakkaan työpisteissä. Tietokoneille, joilta reseptijärjestelmään kirjaudutaan, täytyy asentaa DomaCaren lisäksi mPollux-kortinlukuohjelma ja Domasigner-ohjelmisto. Domasigner-ohjelmistolla kirjaudutaan DomaCare eReseptiin. Koneen oletusselaimeksi tulee asettaa Googlen Chrome-selain. 


HUOM. Tietokoneissa oltava fyysinen kortinlukija. Reseptien allekirjoitustoiminnot EI ole vielä käytettävissä mobiililaitteilla (puhelimet, tabletit).


Lataa mPollux-kortinlukuohjelmisto täältä »


Lataa Domasigner-ohjelmisto täältä »


Lataa Google Chrome täältä »


Lue Googlen ohjeet oletusselaimen asettamiseksi täältä »


10. KOULUTUS


Käyttäjien kouluttaminen DomaCare eResepti -järjestelmän käyttöön. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi testiympäristöä.