PSOP-palvelun käytön kannalta on järkevää sijoittaa kaikki PSOP-hinnaston mukaiset palvelut saman toimipaikan alle. Näin ollen samalle asiakkaalle voidaan antaa useita tarjoamiasi palveluita. Tämä johtuu siitä, että PSOP-palvelussa asiakkaalla voi olla vain yksi (1) PSOP-alue (toimipaikka) kerrallaan ja mikäli osatunnus ei täsmää PSOP:n toimipaikkaan niin tietojen lähetysvaiheessa tulee virheilmoitus ”Hinnasto not found”.


ESIMERKKI: Asiakkaasi kuuluu yrityksesi (Kotipalveluyritys X) Helsingin toimipaikkaan. Tällöin ei kannata rakentaa PSOP-hinnastoa siten, että toimipaikoiksi luodaan ”Helsinki siivous”, ”Helsinki kotihoito”, ”Helsinki kotisairaanhoito” jne. vaan toimipaikaksi pitää luoda ”Kotipalvelyritys X – Helsinki” ja kytkeä käytössä olevat hinnastot tähän samaan toimipaikkaan.


HUOM. Toimipaikkakytkentöjä ei tarvitse tehdä lainkaan, mikäli PSOP on käytössä vain yhdellä paikkakunnalla. Osatunnuksia käytetään yleensä yrityksissä joilla on useita yksiköitä. Seuraavasta osiosta löydät ohjeet osatunnuksen asettamiseksi

Mikäli PSOP-hinnastot on kuitenkin kytketty useaan toimipaikkaan ja asiakas saa palveluita näistä kaikista niin PSOP-lähetys tulee tehdä useassa osassa DomaCaressa. Kuten aiemmin jo mainittiin niin asiakkaalla voi olla vain yksi PSOP-alue (toimipaikka) kerrallaan. Tässä tapauksessa joudut tekemään niin, että palveluntuottajan koodia siirrellään vuorotellen eri toimipaikkojen välillä, kunnes kaikki tapahtumat ovat lähetetty. Palveluntuottajan koodin vaihto tapahtuu parastapalvelu.fi-sivustolla kohdassa: Yrityksen tiedot –> Toimipaikat –> Palveluntuottajan koodi. Tästä syystä suosittelemme asettamaan kaikki palvelut saman toimipaikan alle.


1. OSATUNNUS


Osatunnus tulee asettaa aina, jos palvelu (kotihoito, kotisairaanhoito, omaishoidon lomitus, siivous, lapsiperhepalvelut tms.) on liitetty PSOPissa (parastapalvelua.fi-sivustolla) johonkin toiminta-alueeseen tai toimipaikkaan.

Tällaisissa tapauksissa ilman määritettyä osatunnusta et saa vietyä PSOP-laskuja DomaCaren kautta parastapalvelua.fi-sivustolle.


1.1 ESIMERKIT


Esimerkkikuva 1:


a) Ylempi palveluista ei tarvitse osatunnusta, koska siihen ei ole merkitty toiminta-aluetta tai toimipaikkaa. Osatunnusta ei siis tarvitse, koska kyseessä on yrityksen yleishinnasto.


b) Alempi taas tarvitsee sillä sille on merkitty toiminta-alue. Palveluiden hinnasto on kytketty joko toimipaikkaan tai toiminta-alueeseen. Ohjeet osatunnuksen lisäämiseen alempana.

Esimerkkikuva 2:


Toiminta-alue näkyy myös Palveluvaraukset-välilehdellä parastapalvelua.fi-sivustolla nimellä Palveluntuottajaosa.

1.2 OSATUNNUKSEN ASETTAMINEN


Jotta osatunnus toimisi niin sama tunnus tulee asettaa sekä DomaCareen että parastapalvelua.fi-sivustolle.


HUOM. Osatunnus voi olla mikä vain, kunhan se on sama sekä DomaCaressa että PSOPissa (parastapalvelua.fi). Lisäksi sama koodi ei saa olla useassa PSOPin toimipaikassa. Osatunnus voi olla esimerkiksi YRITYSPAIKKAKUNTA eli pertinhoivapalvelutoulu, pertinhoivapalveluttampere, pertinhoivapalveluthelsinki jne.


1) Osatunnuksen asetat parastapalvelua.fi-sivulla Yrityksen tiedot -välilehdellä Toimipaikat-kohdassa Palveluntuottajan koodi -kenttään.

2) Osatunnuksen DomaCaressa asetat Asetukset-välilehdellä kohdassa PSOP-asetukset sarakkeeseen osatunnus.

Mikäli käsillä on Esimerkkikuva 1:n kaltainen tapaus niin silloin sinun täytyy luoda uusi PSOP-alue DomaCareen. Muuten tiedot ovat samat kummassakin, mutta Alue ja Osatunnus eroavat.

2. TOIMIPAIKAT, TOIMINTA-ALUEET JA YKSIKÖT


Mikäli sinun tulee luoda yksiköt PSOP:hen erikseen niin silloin olisi hyvä tehdä toimipaikat kuntakohtaisesti. Älä myöskään anna toimipaikoille ja yksiköille samoja nimiä, jotta ne erottaa selvästi toisistaan vaikka ne käytännössä olisivatkin saman nimiset.

Käytännössä osatunnuksen voi asettaa tietyn toimipaikan, toiminta-alueen tai yksikön taakse. Mutta vain yhteen kerrallaan. Tärkeintä on kuitenkin tehdä se niin, että osatunnus laitetaan sen osion taakse joka on yhteinen nimittäjä niiden palveluiden kanssa joita yksi ja sama asiakas voi saada.


Alla esimerkkikuva PSOP-palvelusta Palvelut-välilehdeltä. Esimerkissä palveluun on merkitty sekä toimipaikka, toiminta-alueet että yksiköt. Jotta asiakas voisi saada kummankin palvelun käyttöönsä niin osatunnus tulee asettaa tässä tapauksessa toimipaikan (Kotihoito Helsinki) alle, joka on yhteinen kummassakin palvelussa. Tällöin sinun on mahdollista käsitellä järkevästi kaikkia Kotihoito Helsingin asiakkaita.


Emme kuitenkaan suosittele luomaan näitä kaikkia kolmea niin kuin esimerkissä on tehty. On parempi pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisina ja käyttää maksimissaan kahta eli toimipaikat ja toimialueet, toimipaikat ja yksiköt, tai toimialueet ja yksiköt.

3. PALVELUNTUOTTAJAOSA


Saman asiakkaan saamat kaikki palvelut tulee olla kytketty samaan palveluntuottajaosaan. Asiakkaat-välilehden kautta pääset parastapalvelua.fi-sivustolla tarkastelemaan kunkin asiakkaan palveluntuottajaosaa. Palveluntuottajaosa on käytännössä se minkä taakse PSOP:n ja DomaCaren hinnastot yhdistävä osatunnus on kytketty. Tämän takia, jos sinulla on käytössä toimipaikat, toiminta-alueet ja/tai yksiköt niin nimeä kaikki selkeästi eri tavalla, jotta näet palveluntuottajaosassa minne asiakas kytkeytyy.