Tehtävän tiedot -osiosta voit tarkastella kyseiseen tehtävään liittyviä tietoja, tehdä kaikki asiakasta koskevat kirjaukset ja nähdä suoraan tehtävään liitetyn asiakkaan asiakassivun sisällön. Tehtävän tiedot -osiossa suoritetaan siis kaikki tehtävän tekemiseenliittyvä varsinainen kirjaaminen ja tietojen tarkastelu.


Tehtävän tekemiseen löydät ohjeen täältä ja päivittäisten kirjausten tekemiseen sekä symbolikirjaukseen ohjeen täältä.


HUOM. Oikealla olevaan kuvaan on yhdistetty useita ruudunkaappauksia Tehtävän tiedot -osiosta jotta näet koko osion kerralla. Sinun näkymäsi kännykällä on hiukan suppeampi, mutta kaikki samat osat löytyvät näkymää alaspäin vieritettäessä. Kuvaan on merkitty numeroin tässä ohjeessa käydyt kohdat, samat numerot löytyvät myös otsikoiden perästä sulkeissa.


1. TEHTÄVÄN TIEDOT


Suoraan tehtävään liittyvät tiedot on asetettu vaalean siniselle taustalle. Myös sivun ylälaidassa on muutama tehtävään liittyvä tieto jotka kannattaa huomioida.


1.1 TEHTÄVÄN VALIKKO (1)


Valikko löytyy sivun ylälaidassa olevaa kolme pistettä -kuvaketta painamalla.


a) Seuraavat tehtävät


Seuraavat tehtävät -painike aukaisee valikon josta pääset tarkastelemaan kyseiseen asiakkaaseen liittyviä muita tehtäviä.


b) Peruuta tehtävä


Tehtävän voi tarvittaessa peruuttaa kokonaan. Peruuttaessasi tehtävän sovellus kysyy selvitystä peruutukselle.


c) Kumoa tehtävän aloitus
Jos aloitat tehtävän niin voit kumota aloituksen valikon kautta painamalla Kumoa tehtävän aloitus -painiketta.
1.2 TEHTÄVÄTYYPPI (2)


Tehtävän tiedot -otsikon alta löytyy värillisellä pohjalla tehtävä-/varaustyyppi (oikean puoleisessa kuvassa keltaisella taustalla teksti Kotikäynti). DomaCare-sovelluksen tietokoneella varausosiossa määritetyt tehtävätyypit ja niille annetut värit näkyvät tässä. Tehtävälle ei ole pakollista määrittää tehtävätyyppiä, jolloin tässä kohtaan ei näy silloin mitään.


Tehtävätyypin taakse voidaan merkitä tyyppiin liittyviä laskutettavia palveluita. Lue lisää aiheesta täältä »1.3 TEHTÄVÄN TILA (8)


Ensimmäisenä sinisellä pohjalla on tiedot tehtävän tämän hetkisestä tilasta sekä painikkeet tilan muuttamiseen.


a) Ylimpänä näet tiedon siitä onko tehtävä suunniteltu (punainen viiva ja teksti), aloitettu (oranssi) vai valmis (vihreä).


b) Painikkeet joilla voit aloittaa, lopettaa ja tauottaa tehtävän.


c) Tehtävään liittyvä mahdollinen kuvaus tekstinä.1.4 AIKAVÄLI (9)


a) Aloittamaton tehtävä


Näet tehtävälle suunnitellut aloitus- ja lopetusajat sekä päivämäärät. Lisäksi näiden perusteella suunnitellun keston.


b) Keskeneräinen tehtävä


Näet todellisen aloitusajan sekä arvioidun tehtävän päättymisajan. Sovellus kertoo sinulle myös kauanko olet jo tehtävää tehnyt ja kauanko tehtävään kuluvaa arvioitua aikaa on jäljellä.


c) Valmis tehtävä


Näet tässä kohtaa tiedot tehtävän todellisesta kestosta sekä tehtävälle suunnitellun aikataulun.1.5 PALVELUT (10)


Palvelut-kohdasta näet tehtävälle asetetun laskutusperusteen eli minkä tyyppinen tehtävä on kyseessä. Jos tehtävälle on määritetty tehtävätyyppi niin silloin palvelut tulevat suoraan tehtävän tyypin takaa, mutta palveluita voi määritellä myös ilman tehtävätyyppiä.


Violetti väri kertoo palvelun olevan aikapohjainen tuote, määräpohjainen näkyisi vihreänä.
Lisääminen ja muokkaus


Otsikon kanssa samalla tasolla oikeassa laidassa on plus-painike jota painamalla pääset lisäämään uusia palveluita tehtävälle tai muokkaamaan jo määritettyjä. Tätä kautta vaihdat myös tarvittaessa tehtävätyypin mobiilisovelluksen avulla.


Lue lisää aiheesta tehtävän luonnin ojeista täältä »


Laskulle tulevan selitteen muokkaus


Painamalla palvelun perässä olevaa harmaata kynää pääset muokkaamaan laskulle tulevaa seliteriviä esimerkiksi tapauksessa jossa tehtävään käytetty aika on huomattavasti pidempi kuin mitä siihen alunperin oli suunniteltu.
HUOM. Laskutus kytkeytyy automaattisesti käyntiin tehtävään kytketyn tuotteen minimiajan ja intervallin perusteella. Esimerkiksi jos käynti kuitattaisiin 1 minuutin mittaisena ja tehtävään kytkettyyn tuotteeseen on merkitty minimiaika (esim. 15 min) niin lasku muodostuu minimiajan perusteella eikä tehtävään merkityn ajan mukaan.


1.6 LISÄTIEDOT (11)


Tehtävään liittyvät lisätiedot näkyvät tässä kohdassa mikäli sellaisia on kirjattu tehtävän luonnin yhteydessä.


1.7 MUUTA ASIAKKAASTA (12)


Tehtävän luonnin yhteydessä asiakkaasta voidaan kirjata muita tehtävän kannalta oleellisia tietoja tähän tai voit itse tarvittaessa lisätä jonkin oleellisin tiedon painamalla harmaata kynä-painiketta.


1.8 PÄIVITTÄINEN KIRJAAMINEN (13)


Päivittäinen kirjaaminen -kohta on tehtävän tekemiseen liittyen yksi oleellisimmista Tehtävän tiedot -sivun osista. Tähän kohtaan voit tehdä asiakaskäyntiin ja tehtävään liittyviä kirjauksia joko vapaamuotoisesti kirjoittaen tai symbolikirjauksen avulla. Symbolikirjaus on mobiilia käyttöä varten kehitetty tapa tehdä kirjaukset nopeasti ja joka kerta samalla tavalla jäsennellysti, mikä helpottaa kirjausten myöhempää käyttöä ja vertailua.


Aiemmin asiakkaalle tehtyjä kirjauksia pääset tarkastelemaan painamalla sinisellä pohjalla olevaa dokumentti-painiketta. Tähän tehtävään liittyvän uuden kirjauksen lisäät sinipohjaisesta plus-painikkeesta tai muokkaat olemassa olevaa kirjausta harmaata kynää painamalla.a) Uusi kirjaus


Uuden kirjauksen luot painamalla plus-painiketta, joka avaa symbolikirjausnäkymän uuteen ikkunaan.b) Aiempien kirjausten tarkastelu


Pääset tarkastelemaan asiakkaaseen liittyviä aiemmin tehtyjä kirjauksia painamalla dokumentti-painiketta. Kirjaukset avautuvat uuteen ikkunaan ja niitä voi lajitella hakutermein.c) Tehdyn kirjauksen tekstimuoto


Jos teet uuden kirjauksen niin se näkyy tässä kohti myös tekstimuodossa. Pääset muokkaamaan tätä kirjausta tekstin vieressä olevaa harmaata kynää painamalla.


Päivittäiseen kirjaamiseen ja symbolikirjaukseen löydät tarkemmat ohjeet täältä »


HUOM. Kirjauksen voit tehdä myös tehtävän päättämisen yhteydessä. Ohjelma pyytää silloin automaattisesti sinua tekemään kirjauksen tehtävään liittyen mikäli sellaista ei vielä ole tehty.


1.9 MITTAUKSET (14)


a) Uuden mittaustiedon lisääminen


Plus-painiketta painamalla avautuu uusi ikkuna, jossa voit kirjata asiakkaalle uuden mittaustuloksen. Voit halutessasi vaihtaa nuolista päivämäärää ja kellonaikaa klikkaamalla aikaa. Suurin osa valittavista mittausvaihtoehdoista jää piiloon, mutta ne löytyvät vierittämällä jo näkyvää listaa ylöspäin.


b) Aikaisempien mittausten tarkastelu


Keskimmäistä painikette (paperiarkki) painamalla voit tarkastella uudessa ikkunassa listana kaikkia asiakkaalle kirjattuja mittaustuloksia aikajärjestyksessä.c) Viimeisin mittaustulos


Oikeanpuoleisin painike (pieni kolmio ympyrän keskellä) näyttää Mittaukset-kohdassa viimeisimmän mittaustuloksen.


2. ASIAKKAAN TIEDOTTehtävän tiedot -osio pitää sisällään myös kyseiseen tehtävään liitetyn asiakkaan kaikki tiedot. Näin ollen kaikki tehtävän kannalta oleellinen tieto löytyy helposti samasta paikasta ilman turhia klikkailuja ja siirtymistä paikasta toiseen.


HUOM. Alla on käyty suppeasti läpi Tehtävän tiedot -osiossa näkyvät Asiakassivun osat. Tarkemmin kukin toiminnallisuus on kuvattu ja käyttö ohjeistettu Asiakkaan tietojen tarkasteleminen -ohjeessa.


Pääset kyseiseen ohjeeseen sivuvalikon kautta tai klikkaamalla tästä »


2.1 ASIAKAS (3)Sivun yläosasta löydät tehtävään liittyvän asiakkaan perustiedot: Koko nimen, henkilötunnuksen ja yksikön johon hän kuuluu. Mikäli asiakkaalle on asetettu tavoitteita niin ne näkyvät tässä kohtaan värikkäinä symboleina.


Klikkaamalla symboleita avautuu uusi ikkuna, jossa voit tarkastella tavoitteita.


Tavoitteista ja niiden muokkaamisesta voit lukea lisää täältä.
2.2 KUVA (4)


Ylälaidassa näkyy myös asiakkaan profiilikuva, mikäli sellainen on asetettu asiakkaalle. Klikkaamalla kuvaa (tai mikäli kuvaa ei ole niin harmaata ihmishahmokuvaketta sen sijasta) pääset lisäämään kuvan asiakkaasta. Voit valita kuvan puhelimesi kuvakansiosta tai ottaa uuden kuvan kameralla. Kun kuva on asetettu niin se näkyy kaikille käyttäjille.


2.3 YHTEYSTIEDOT (5)


a) Osoite


Asiakkaan osoitetiedot näkyvät sinisen painikkeen sisällä. Painamalla painiketta pääset joko tarkastelemaan paikkaa kartalla tai asettamaan suoraan karttasovelluksen näyttämään reitin kyseiseen kohteeseen.
b) Puhelinnumero


Puhelinnumero näkyy sinisenä soittopainikkeena. Painamalla painiketta voit soittaa suoraan asiakkaalle asetettuun puhelinumeroon. Mikäli numeroa ei ole niin sovellus kysyy haluatko asettaa asiakkaalle puhelinnumeron.2.4 PAIKALLA/POISSA (6)

Paikalla/Poissa -painike kertoo onko asiakkaan tilan. Klikkaamalla painiketta näet poissaololistan ja voit halutessasi lisätä uuden poissaolon tai päättää nykyisen.2.5 AVAIMET (7)


Avaimet-painiketta painamalla näet yrityksesi käytössä olevat asiakkaan avaimet. Lista kertoo myös kenellä avain kulloinkin on.


Punainen avainpainike: Avain on tällä hetkellä jollain toisella työntekijällä.


Vihreä avainpainike: Kertoo, että avain on tällä hetkellä sinulla.


Sininen avainpainike: Jos avain ei ole kellään työntekijällä (eli avain löytyy esimerkiksi yrityksen avainkaapista) niin painike on vaalean sininen.


Keltainen varoituskolmio: Kertoo, että avain on pakollinen olla mukana. Pakollisuutta pääset muokkaamaan painamalla avainta pitkään ja lisäämällä/poistamalla täpän kohtaan Pakollinen.


Huom. Pitempään avainta painamalla pääset muokkaamaan avaimen tietoja.


Lue tarkemmat ohjeet avainten hallinnasta ja käytöstä täältä »2.6 INFO (15)

Tehtävän tietojen ulkopuolelle sijoittuu Info-kenttä, johon on merkitty asiakkaaseen liittyviä tehtäviä tai huomioita. Esimerkiksi Info-viestinä voisi lukea vaikkapa ”Tuo kahvimaitoa seuraavan käynnin yhteydessä”. Info-kenttään kirjoitetut huomiot ja tehtävät näkyvätä myös tehtävälistalla tehtävän yhteydessä ja ne voi kuitata tehdyksi painamalla viestin perässä olevaa vihreää hyväksymismerkkiä.2.7 ELVYTYSKIELTO (16)


Tästä kohdasta näet mikäli asiakkaalla on DNR eli elvytyskielto ja siihen liittyviä muita tietoja. Tietoja pääset muokkaamaan painamalla Muokkaa ylläolevia tietoja -painiketta, joka avaa tietojen muokkauksen uuteen ikkunaan.


HUOM. Yllä olevien kohtien näkyminen on täysin asiakaskohtaisesti räätälöitäväissä eli omahoitajan tietojen ja elvytyskiellon sijaan / lisäksi voidaan näkymään tuoda myös esimerkiksi mahdolliset allergiat, asiakkaan toiveet tai asiakkaan asuntoon liittyvä ovikoodi.2.8 VALIKKORUUDUKKO (17)

Mobiilin värikäs valikkoruudukko vastaa tietokonesovelluksen asiakassivun välilehtiä ja näitä klikkaamalla löydät kaikki asiakkaaseen liittyvät oleelliset tiedot ja teet tarvittavat lisäykset sekä kirjaukset.

Tarkemmin tämän valikon toiminnot on kuvattu Asiakkaan tietojen tarkastelu -ohjesivulla. Pääset ohjeeseen klikkaamalla tästä »


2.9 VALIKON SISÄLTÖ (18)


Valikkoruudukosta painettuasi jotain painiketta niin sisältö aukeaa valikon alle. Esimerkkikuvassa on aukaista Dokumentit-valikko.