DomaCare Mobiilisovelluksen käyttävälle hoitajalle yleensä tärkeintä on se kuinka suoritettava tehtävä kirjataan ja merkitään sovellukseen. Lyhykäisyydessään tehtävän tekeminen voidaan tiivistää kolmeen kohtaan.


1. TEHTÄVÄN ALOITTAMINEN


a) Tehtävä aloitetaan painamalla Aloita-nappia Työlista-osiossa halutun tehtävän kohdalla.

b) Samalla tehtävän väri muuttuu aloittamatonta tarkoittavasta punaisesta keskeneräistä tarkoittavaan oranssiin ja Aloita-nappi muuttuu Lopeta-napiksi.


c) Sovellus kertoo alalaidan viestillä tehtävän alkaneen ja kellonajan.

Tehtävä voidaan myös aloittaa Tehtävän tiedot -sivulla.


d) Sivulle päästään painamalla Työlistassa haluttua tehtävää minne tahansa näppäimien ulkopuolelle. (Alla olevassa kuvassa alue väritetty vihreäksi.)

e) Tehtävän tiedot -sivulla tehtävä aloitetaan painamalla Aloita-näppäintä.

2. TEHTÄVÄN TIEDOT


Avaamalla tehtävän tehtävälistastasi näet kyseiseen tehtävään liittyvät tiedot vaalean sinisellä taustalla sekä aivan ylälaidassa tehtävän tyypin värillisellä taustalla (kunkin tyypin väri on määritetty tietokoneella varaus-osiossa). Käytännössä sinipohjaista osiota lukuunottamatta tehtävän tiedot -sivu sisältää saman informaation kuin mitä kunkin asiakkaan asiakassivulla on.

a) Ylimpänä näet tiedon siitä onko tehtävä suunniteltu (punainen), aloitettu (oranssi) vai valmis (vihreä).


b) Painikkeet joilla voit aloittaa, lopettaa ja tauottaa tehtävän.


c) Tehtävään liittyvä mahdollinen kuvaus tekstinä.


d) Suunniteltu aikaväli jolloin tehtävä tulisi tehdä tai tehtävän aloittamisen jälkeen aloitusaika ja arvioitu tehtävän lopetusaika. Tässä kohdassa näet myös kauanko olet jo tehtävää tehnyt ja kauanko tehtävään kuluvaa arvioitua aikaa on jäljellä.


e) Palvelut tulevat pääsääntöisesti tehtävän tyypin takaa, mutta tarvittaessa voit myös lisätä niitä painamalla plus-painiketta.


f) Lisätietokentässä voi olla tehtävään liittyviä lisätietoja.


g) Muuta asiakkaasta pitää sisällään asiakkaaseen liittyviä huomioita jotka vaikuttavat tehtävän tekoon.


h) Päivittäinen kirjaaminen -kohdassa pääset kynän kuvasta lisäämään tarvittaessa symbolikirjauksen tehtävään liittyen jo ennen tehtävän lopettamista tai paperiarkin kuvasta tarkastelemaan asiakkaaseen liittyviä aiempia kirjauksia.


i) Mittaukset-kohdassa voit lisätä asiakkaalle uusia mittauksia plus-painikkeesta tai tarkastella aiempia mittauksia paperiarkin kuvasta.

Tehtävän tietojen ulkopuolelle sijoittuu Info-kenttä, johon on merkitty asiakkaaseen liittyviä tehtäviä tai huomioita. Esimerkiksi Info-viestinä voisi lukea vaikkapa ”Tuo kahvimaitoa seuraavan käynnin yhteydessä”. Info-kenttään kirjoitetut huomiot ja tehtävät näkyvätä myös tehtävälistalla tehtävän yhteydessä ja ne voi kuitata tehdyksi painamalla viestin perässä olevaa vihreää hyväksymismerkkiä.

3. TEHTÄVÄN LOPETTAMINEN


Tehtävä lopetetaan painamalla Työlistassa tehtävän kohdalla a) Lopeta-painiketta tai b) Tehtävän tiedot -sivulla vihreää stop-näppäintä.


c) Tehtävä on myös mahdollista keskeyttää painamalla violetilla pohjalla olevaa pause-näppäintä Tehtävän tiedot -sivulla.


3.1 TIETOJEN VAHVISTAMINEN


Tämän jälkeen sovellus siirtää sinut kyseisen tehtävä Tehtävän tiedot -sivulle (ellet jo ollut siellä) ja pyytää vahvistamaan sekä tarvittaessa muokkaamaan vielä tehtävän tietoja ennen kuin painat Vahvista-painiketta sivun alalaidassa.

3.2 TIETOJEN MUOKKAAMINEN


Voit muokata tarvittaessa mm. tehtävän kellonaikoja tai tehtävän tietoja.

Kirjauksia pääset muokkaamaan klikkaamalla haluamaasi kirjausta. Sekä symbolikirjauksella että vapaalla tekstillä tehdyt merkinnät ovat muokattavissa.

3.3 TAVOITTEIDEN MERKITSEMINEN


Mikäli asiakkaalla on asetettu hoidon tavoitteita niin ne tulevat arvioitaviksi tässä samassa yhteydessä.

3.4 TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄ KIRJAUS


a) Tehtävää päätettäessä


Tee tehtävään liittyvä kirjaus viimeistään tehtävän päättämisen yhteydessä Raportit-kohdasta. Voit lisätä symbolikirjauksen painamalla neljän värikkään symbolin kuvaa vasemmassa laidassa. Tehty kirjaus näkyy tallentamisen jälkeen tekstimuodossa symbolikirjaus-painikkeen vieressä.

b) Tehtävän ollessa avoimena


Kirjaaminen tapahtuu Tehtävän tiedot -sivulta Päivittäinen kirjaaminen -kohdasta painamalla harmaata kynää, jos muokataan olemassa olevia tietoja tai painamalla plus-painiketta luotaessa kokonaan uusi tieto.

Symbolikirjaamisesta voit lukea tarkemmin täältä. Lue lisää »


3.5 SELITTEIDEN ANTAMINEN


Jos tehtävän kesto on huomattavasti alkuperäistä suunniteltua kestoa pidempi niin ohjelma pyytää antamaan käynnin ylimääreiselle kestolle selitteen. Selite tulee näkymään asiakkaalle lähetettävässä laskussa. Samoin selitettä pyydetään mikäli asiakkaalle tehdään lisäkäynti.

Lopuksi paina Vahvista-näppäintä vahvistaaksesi antamasi tiedot oikeiksi ja tehtävän suoritetuksi.

3.6 LASKUTUKSEN MUODOSTUMINEN


HUOM. Laskutus kytkeytyy automaattisesti käyntiin tehtävään kytketyn tuotteen minimiajan ja intervallin perusteella. Esimerkiksi jos käynti kuitattaisiin 1 minuutin mittaisena ja tehtävään kytkettyyn tuotteeseen on merkitty minimiaika (esim. 15 min) niin lasku muodostuu minimiajan perusteella eikä tehtävään merkityn ajan mukaan.