SOPIMUS

DomaCaressa puhutaan palvelusopimuksesta (myöhemmin sopimus), jolla määritetään asiakkaan palveluiden maksaja. Sopimuksia asiakkaalla on vain yksi ja sopimukseen liitetään kaikki palvelut ja tuotteet, joita asiakas voi saada/ ostaa. 
Sopimuksia tulee olla siis niin monta, kun on maksajia/ laskunsaajia (pois lukien ns. itsemaksavat asiakkaat). Eli jos yritys lähettää esim. 100 kuntalaskua kuukaudessa, on sopimuksia yleensä saman verran. 


PALVELUSETELI

Asiakkaalle kunnan myöntämä maksusitoumus, jolla asiakas voi maksaa osan palvelun hinnasta. Esimerkiksi 1500€/kk hoivan osuudesta tai vaikkapa kotihoidossa 20 euroa / tunti arkisin tapahtuvasta kotisairaanhoidosta. 
Palveluseteli veloitukset voidaan laittaa DomaCaresta rajapinnan kautta esim PSOP ja Palse.fi järjestelmiin. Silloin järjestelmä laskee automaattisesti mm. asiakkaan omavastuut. 


TUOTE JA HINNASTO

Tuote (palvelu) perustetaan Tuotteet osiossa ja se liitetään joko sopimuksiin tai yksiköihin. Tämän jälkeen hinnat voidaan asettaa hinnastossa tai sopimusten takana. Tuotteelle asetetut tiedot ovat oletuksena käytössä kaikilla sopimuksilla / yksiköillä joihin se on liitetty. Tästä syystä esimerkiksi hinta kannattaa jättää asettamatta tuotteet osiossa. Poikkeuksena  ns. euron tuote,

jonka avulla voidaan asettaa jokaiselle asiakkaalle eri hintainen tuote/palvelu.
Tuotteita luodaan mahdollisimman vähän ja saman nimisiä tuotteita ei voi/kannata olla kahta.  Sopimuskohtaisesti voidaan muokata tuotteen hintaa, voimassaoloaikaa, intervallia, miniaikaa. 


PALVELUPAKETTI

Palvelupaketti on DomaCaren termi toistuvalle laskutukselle. Esimerkiksi tuote Vuokra kk asetetaan palvelupakettina asiakkaalle toistumaan kuukausittain ja Hoiva vrk 1 päivittäin. Päivä- ja kuukausi tuotteista voidaan luoda omat palvelupaketit esim vuokra kk ja vesi kk samalle paketille . Paketit asetetaan asiakkaittain, mutta yhdellä kertaa saman paketin voi kytkeä usealle asiakkaalle. Palvelupakettiin asetetaan aina alku ja loppupäivä. Paketteja voidaan jatkaa massana ja loppupäiväksi on hyvä asettaa esim. seuraavan vuoden loppu.


MAKSUSÄÄNTÖ

Maksusäännön kautta asiakkaalle voidaan asettaa yksikkö- ja sopimustuotteista poikkeavia laskun muodostus sääntöjä esimerkiksi ohjata joidenkin tuotteiden tai osan tuotteiden  maksajiksi omainen, vakuutusyhtiö tai palveluseteli (jos ei käytössä rajapintaa palvelusetelijärjestelmään.).  


KARENSSI

Sopimuksissa määritelty laskutusta pienentävä tekijä, joka perustuu asiakkaan poissaoloihin, kuten sairaalajaksoihin ja henkilökohtaisiin poissaoloihin. Karenssi voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: Hoivan osuus laskutetaan sairaalapoissaolojen tapauksessa lähtö- ja tulopäiviltä, mutta ei kokonaisilta poissaolopäiviltä. Henkilökohtaisissa poissaoloista voidaan laskuttaa 5 ensimmäistä poissaolopäivää, sitä pidemmissä poissaoloissa päivähinta on 0 euroa.