SOPIMUS

Kunnan kanssa tehty ostopalvelusopimus, jossa on määritelty hinnat ja laskutussäännöt tuotettaville palveluille. Sopimusmaksajalle lähetetään lasku yleensä kuukausittain. Mikäli yritys lähettää esimerkiksi 100 kuntalaskua kuukaudessa, on sopimuksia yleensä saman verran.


PALVELUSETELI

Asiakkaalle kunnan myöntämä maksusitoumus, jolla asiakas voi maksaa osan palvelun hinnasta. Esimerkiksi 1500€/kk hoivan osuudesta tai vaikkapa kotihoidossa 20 euroa / tunti arkisin tapahtuvasta kotisairaanhoidosta.


TUOTE JA HINNASTO

Tuote perustetaan Tuotteet osiossa ja se liitetään joko sopimuksiin tai yksiköihin. Tämän jälkeen hinnat voidaan asettaa hinnastossa ja sopimusten takana. Tuotteelle asetetut tiedot ovat oletuksena käytössä kaikilla sopimuksilla / yksiköillä joihin se on liitetty. Tästä syystä esimerkiksi hinta kannattaa jättää asettamatta, ellei kyseessä ole ns. eurotuote,
joka voidaan asettaa jokaiselle asiakkaalle erihintaiseksi ja on 1 euron hintainen kaikilla.


PALVELUPAKETTI

DomaCaren termi toistuvaislaskutukselle. Esimerkiksi tuote Vuokra kk asetetaan palvelupaketilla asiakkaalle toistumaan kuukausittain ja Hoiva vrk 1 päivittäin. Samaan pakettiin voi kuulua monta eri tuotetta, kunhan toistuvuus on sama. Esim. Vuokra kk, Vesi kk ja Sähkö kk voitaisiin asettaa yhdellä paketilla. Paketit asetetaan asiakkaittain, mutta yhdellä kertaa saman paketin voi kytkeä usealle asiakkaalle. Palvelupaketille asetetaan aina alku ja loppupäivä. Paketteja voidaan jatkaa massana ja loppupäiväksi on hyvä asettaa esim. seuraavan vuoden loppu.


MAKSUSÄÄNTÖ

Asiakkaalle voidaan asettaa yksikkö- ja sopimustuotteista poikkeavia laskunmuodostussääntöjä, kuten palvelusetelien tapauksissa on tarpeen. Voidaan määritellä esimerkiksi: Maksaja Kunta X maksaa tuotteesta Hoiva vrk 1 kuukausittain ensimmäiset 1500 euroa, loput ohjataan edunvalvojalle.


KARENSSI

Sopimuksissa määritelty laskutusta pienentävä tekijä, joka perustuu asiakkaan poissaoloihin, kuten sairaalajaksoihin ja henkilökohtaisiin lomiin. Karenssi voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: Hoivan osuus laskutetaan sairaalapoissaolojen tapauksessa lähtö- ja tulopäiviltä, mutta ei kokonaisilta poissaolopäiviltä. Henkilökohtaisissa lomissa voidaan laskuttaa 5 ensimmäistä poissaolopäivää, sitä pidemmissä poissaoloissa päivähinta on 0 euroa.