Asiakkaan sairaalajakson ja kotiloman kirjaaminen


1. Poissaolot-nappi. Asiakkaan kuvan alapuolella olevasta poissaolot-napista aukeaa asiakkaan sairaalajaksot ja kotilomat. Intervalli-asumisessa poissaolo kirjataan alkaneeksi, kun asiakkaan jakso päättyy ja päättyneeksi kun uusi jakso alkaa.2. Uusi poissaolo kirjataan painamalla + nappia, josta avautuu ao. näkymä:3. Aseta poissaolon alkupäivä ja -aika, sekä valitse onko kyseessä henkilökohtainen poissaolo (ruksi päälle) vai toiseen hoitolaitokseen kuten sairaalaan siirtyminen tai tilapäishoidossa jakson päättyminen (ei ruksia). Lopuksi paina Tallenna.


4. Mikäli et asettanut valintaa ja kyseessä on ympärivuorokautinen hoitolaitos, ohjelma kysyy seuraavaksi hoitoilmoitus (HILMO) tietojen täydentämistä. Vastaa tummennettuihin kohtiin ja tallenna.5. Tämän jälkeen asiakas näkyy poissaolevana ja asiakaslistalla statusta kuvaava pallo on punainen: