DomaCaren mobiilisovelluksessa asiakkaaseen ja tehtävään liittyviä päivittäisiä kirjaamisia voi tehdä kahdella tavalla, joko mobiilisovellukselle suunnitellun ns. symbolikirjaamisen (rakenteinen kirjaaminen) avulla tai vapaalla tekstillä. Symbolikirjaus mahdollistaa rutiininomaisten rakenteellisten kirjausten tekemisen nopeasti ja helposti. Jokaista merkintää tai kirjausta yleisesti on mahdollista täydentää vapaalla tekstillä. Jäsennelty ja rakenteinen tapa kirjata mahdollistaa myös vertailukelpoisen datan keräämisen päivittäiskirjausaineistosta, jota on mahdollista käyttää niin oman työn tehostamiseen kuin esimerkiksi erilaisten tilastojen keräämiseen.


Päivittäisen kirjaamisen yhteydessä nostetaan myös esiin asiakkaalle merkityt tavoitteet joiden arviointi tapahtuu samassa yhteydessä päivittäisen kirjaamisen kanssa. Tavoitteet näkyvät symbolivalikossa ylimpänä violetilla Tavoite-kyltillä merkittynä.


1. PÄIVITTÄINEN KIRJAAMINEN

Päivittäiset kirjaukset asiakkaillesi voit tehdä heti paikan päällä ja siellä missä olet DomaCaressa menossa.


1.1 MISTÄ TEKEMÄÄN KIRJAUS


Mobiilisovelluksessa on mahdollistettu kirjaamisen tekeminen useasta paikasta, jotta voisit tehdä kirjauksen aina loogisimmasta paikasta muun työn ohessa.


1.1.1 Tehtävälistalta


Mobiilisovelluksen tehtävälistan kautta (alalaidan vihreä plus-painike) voit lisätä ylimääräisen, tehtävään kuulumattoman päivittäiskirjauksen.


Lue lisää tehtävälistan lisäyspainikkeen toiminnoista täältä »

1.1.2 Tehtävän tiedoista


Normaalisti tehtävää tehdessä kirjaus lisätään samassa yhteydessä, kun tehtävä merkitään päättyneeksi. Voit kuitenkin halutessasi lisätä tehtävään liittyvän päivittäiskirjauksen ennen tehtävän päättämistä, jolloin ohjelma ei pyydä uutta kirjausta tehtävää päätettäessä.


Pääset lisäämään kirjauksen tehtävän tiedoissa olevan sinisen alueen Päivittäinen kirjaaminen -kohdasta. Uusi kirjaus lisätään kynä-painiketta painamalla.

Tehty kirjaus näkyy sitten tehtävän tiedoissa samassa kohdin tekstimuotoon muutettuna ja sitä voi muokata tarvittaessa harmaata kynä-painiketta painamalla.

1.1.3 Tehtävää päätettäessä


Jos et ole tehnyt vielä tehtävään liittyvää kirjausta niin ohjelma pyytää automaattisesti sinua tekemään sen, kun merkitset tehtävän tehdyksi.


Lue lisää tehtävän päättämisestä täältä »

1.1.4 Asiakassivulta


Mikäli olet tarkastelemassa asiakkaan tietoja niin voit lisätä hänelle kirjauksen myös asiakassivun kautta.


a) Lisää kirjaus -painikkeella

b) Päivittäinen kirjaaminen -valikosta

c) Henkilötiedot -valikosta

1.2 MITEN KIRJAUS TEHDÄÄN


Kirjauksen voit tehdä symbolikirjauksen (rakenteellinen kirjaustapa) ja vapaana tekstikirjauksena tai näiden kombinaationa.


1.2.1 Asiakkaan valinta


Asiakkaan valinta tulee eteen vain, jos asiakasta ei ole etukäteen määritetty. Käytännössä siis ainoastaan tehtävälistan kautta kirjausta lisättäessä. Voit halutessasi valita useita asiakkaita joille teet saman kirjauksen. Tällöin et voi arvioida kunkin asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita.


Omat asiakkaasi (sinulle kohdistetut asiakkaat) näkyvät vihreällä ja muut asiakkaat sinisellä, tämä ei kuitenkaan vaikuta kirjaukseen.

Sivun alalaidassa oleva painike kertoo monta asiakasta olet valinnut. Kyseistä painiketta painamalla pääset siirtymään kirjauksen tekemiseen.


1.2.2 Kirjauksen tekeminen


Symbolikirjausvalikossa näet ensimmäiseksi asiakkaan tavoitteet (merkitty violetilla Tavoite-merkillä), mikäli asiakkaalla on tavoitteita.


a) Ensimmäinen taso

Itse kirjaus tapahtuu niin tavoitteiden kuin muidenkin raporttien osalta tapahtuu painamalla haluttua symbolia ja valitsemalla seuraavalta tasolta halutun kirjauksen. Osassa symboleista on kolme tasoa ja mahdollisuus kirjoittaa lisätietoja vapaana tekstinä.


b) Toinen taso

c) Mahdollinen kolmas taso

Valinnat näkyvät symbolikirjauspuussa ensimmäisellä tasolla vihreänä taustana, toisella vihreänä valintalaatikkona tai ympyrävalintana, sekä kolmas taso toisen tason otsikon perässä sulkeissa.

Vierittämällä symbolipuuta alaspäin pääset kirjaamaan mihinkään symboleihin kuulumattoman vapaa teksti -kirjauksen sekä joko hyväksymään tai perumaan kirjauksen. Ylälaidan Tiivistä-näppäimellä voit piilottaa symbolipuun lukuunottamatta vapaa teksti -kenttää ja OK/Peruuta-painikkeita.

1.2.3 Kirjauksen yhteenveto


Luotuasi symbolikirjauksen aukeaa vielä yhteenvetosivu, josta voit tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa tietoja ennen kirjauksen hyväksymistä.


a) Lista asiakkaista joille olet tekemässä kyseistä kirjausta.


b) Voit lisätä tai poistaa asiakkaita tälle kirjaukselle.


c) Voit avata valittujen asiakkaiden aiemmat kirjaukset tarkastelua varten.


d) Voit asettaa kirjaukselle tehtävä-/varaustyypin.


e) Voit luoda kirjauksen yhteydessä myös tehtävän painamalla vihreää kalenteri-painiketta.


f) Avaa symbolikirjausvalikon, jossa voit muuttaa tekemääsi symbolikirjausta.


g) Tekemäsi symbolikirjaus tekstimuodossa.


h) Voit sanella kirjaukseen liittyvän lisätiedon / vapaa tekstin.


i) Vapaa teksti / lisätieto liittyen kirjaukseen, mutta ei tiettyyn symboliin.


j) Huomiokenttä (valinnainen).