Diagnoosit välilehdellä pääset lisäämään diagnooseja painamalla ylhäältä oikealta "Lisää Diagnoosi" nappia.
"Diagnoosit"- kohtaan kirjoittamalla saat eri diagnoosi vaihtoehtoja.


Alla ohjevideo Diagnoosit välilehdelle:


HUOM!
DC1 on ollut mahdollista, joissakin kannoissa tehdä Diagnoosien muokkaaminen hoito- palvelu ja toteuttamissuunnitelmien kautta. Tiedot ovat tallentuneet Diagnoosi kohtaan, mutta DC2 ei tue tätä toimintoa ja tästä syystää tulee tarkistaa, että:
Diagnoosissa on tyyppi ja kirjaaja tieto, jos näitä ei ole niin lisätkään nämä tiedot. (kirjaaja voi puuttua esim. joissakin vanhemmissa asiakkuuksissa)
Jos DC2 ei toimi Diagnoosit-kohta on huomioitavaa kenttää mahdollisesti muokattu lomakkeen kautta. Tämä tulee muokata Diagnoosit  välilehdellä, jotta tieto tulee näkyviin DC2.
Muokkaus voi vaatia tiedon poistamisen ja uudelleen lisäämisen.


Täällä ei saa tehdä muokkauksia!