Kun työvuoroja generoidaan tehtävistä tulee työvuorotyypin ja tehtävätyyypin kohdata toisiinsa. Tätä tarvitaan, kun työntekijän palkka koostuu pelkästään tehdyistä tehtävistä (esim. henk.koht. avustajat, yrittäjät)  Näiden asetukset tehdään vielä toistaiseksi DC1Asetukset tehdään varaukset näkymässä ja sieltä generoi työvuorot tehtävistä. Lisää linkitys tehtävätyypin ja työvuorotyypin kesken. Näin määrität mitä palkkaa työntekijä saa mihinkin varaustyyppiin liittyvästä tehtävästä. 


Varaustyyppi ja työvuorotyyppi tulee liittää toisiinsa.

Esim. jos kotipalvelun varaustyypillä tehdystä tehtävästä maksetaan palkkaa työvuorokoodi A mukaan  linkitetään nämä toisiinsa.