Jotta voisit laskuttaa palveluita asiakkailtasi PSOP:n piiriin kuuluvien palveluseteleiltä tulee sinun asettaa palvelusetelit asiakkaillesi Asiakkaan tiedot -sivulta Laskutustiedot-painikkeen, eli ns. euronmerkin, kautta.

Laskutustiedot aukeaa uuteen ikkunaan, josta paina Maksajan tiedot -painiketta päästäksesi asettamaan PSOP-palvelusetelin asiakkaalle.

1. MAKSAJAN TIEDOT


Valitse Maksajan tiedot -ikkunassa valinta kohtaan PSOP-palveluseteli ja paina alalaidassa olevaa Seuraava-painiketta jatkaaksesi.

2. ALUE JA ASIAKASNUMERO


Aseta yksikön PSOP-alue ja asiakkaan PSOP-alue, jotka yleensä ovat samat. Kyseinen alue tunnuksineen pitää löytyä myös PSOP-asetuksista.

Aseta vielä kyseisen asiakkaan PSOP-asiakasnumero. Suosittelemme, että käytät samaa asiakasnumeroa, joka asiakkaalla on DomaCaressa jotta PSOP-numero olisi yksilöllinen. Näet DomaCaren automaattisesti luoman asiakasnumeron Asiakkaan laskutustiedot -ikkunassa.

Sinun tulee asettaa tämä asiakasnumero PSOP-palveluiden sivuilla kyseiselle asiakkaalle. Pääset kirjautumaan PSOP-palveluihin täältä. Asiakkaat löydät Asiakkaat-välilehdeltä ja klikkaamalla asiakasta pääse katsomaan ja muokkaamaan hänen tietojaan. Asiakasnumero löytyy PSOP:sta Asiakkaan tiedot -sivun alalaidasta. Muista painaa lopuksi Tallenna-painiketta.

3. OSTOVOIMAN TUNNISTE


Painettuasi Seuraava-painiketta DomaCaressa pääset asettamaan asiakkaalle PSOP-palvelusetelit.

a) Ostovoiman tunniste: Tähän kenttään sinun tulee täyttää asiakkaan käytössä olevan PSOP-palvelusetelin tunnistenumerosarja. Löydät asiakkaan käytössä olevat PSOP-palvelusetelit kirjautumalla PSOP-palveluun.


Aukaise haluamasi asiakas Asiakkaat-välilehdeltä ja valitse tämän jälkeen välilehti Ostovoimat. Sivulle on listattu asiakkaan aktiiviset ja jo käytetyt palvelusetelit. Kopioi esimerkkikuvan kaltainen numerosarja haluamastasi palvelusetelistä ja aseta se DomaCaressa Ostovoiman tunniste -kenttään.

b) Lisää ostovoima: Paina Lisää ostovoima -painiketta lisätäksesi ostovoimatunnisteen asiakkaalle.


c) Tunniste: Ostovoimatunniste tulee näkyviin taulukkoon, tässä vaiheessa palvelusetelitiedot haetaan PSOP palvelusta.


d) Päivitä tiedot PSOP-palvelusta: Paina tätä painiketta tarvittaessa hakeaksesi päivitetyt palvelusetelitiedot koskien taulukossa näkyvää tunnistetta / tunnisteita. Tiedot ilmestyvät näkyviin taulukkoon ostovoimatunnisteen alle.

Taulukkoon tulee näkyville ostovoimatunnisteen alle palvelusetelin voimassaoloaika, yhden setelin arvo, setelien määrä, PSOP-tuote sekä niitä vastaavat DomaCare-tuotteet (ensimmäisellä lisäyskerralla tämä kenttä on todennäköisesti tyhjä).


HUOM. poiketen PSOP-palvelusta / parastapalvelu.fi-sivustosta DomaCare näyttää yhden setelin arvon, PSOP-palvelussa näkyy kaikkien samalla ostovoimatunnisteella olevien setelien yhteisarvo.


4. PSOP- JA DOMACARE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN


HUOM. Tämä vaihe sinun tulee tehdä vain ensimmäiselle asiakkaalle lisätessäsi uuden PSOP-alueen ensimmäistä kertaa. Jatkossa DomaCare muistaa mitkä DomaCare-tuotteet olet linkannut kyseisen alueen PSOP-tuotteisiin.


Yhdistäminen on jaettu kolmeen sarakkeeseen. Ensimmäisessä sarakkeessa näet PSOP-alueen, toisessa siihen liittyvät PSOP-tuotteet ja kolmannessa voit asettaa DomaCare-tuotteet sitä vastaavaalle PSOP-tuotteelle.


a) Ensimmäisellä kerralla sarakkeen solut ovat tyhjiä ja lisäyksen jälkeen tuotteet näkyvät esimerkkikuvan mukaisesti. Pääset lisäämään tuotteita klikkaamalla haluamaasi solua. Tämän jälkeen aukeaa uusi ikkuna, josta voit valita tuotteet jotka haluat liittää viereiseen PSOP-tuotteeseen.