Laskutus

 • Palvelukoosteen ulkoasun ja toiminnallisuuksien päivitystä.
 • Palvelupaketin luontiin liittyvää dialogia nopeutettu.
 • Palvelukoosteelle lisätty huomautus, kun peruu laskutetut tapahtumat.
 • Laskujen vientiin lisätty kirjauspäivä pakolliseksi.
 • Procountor: Ei lisätä lähetysmetodia, jos katuosoite on tyhjä.
 • Palvelukoosteella näkyy ilmoitus poissaoloista.

PSOP

 • Palvelusetelit voidaan asettaa käsin kahden desimaalin tarkkuudella. 

Asiakkaat 

 • Rajoitustoimenpidelomake ja -suunnitelma päivitetty.
 • Tiedostoissa näytetään PDF-dokumentit oikein.
 • Omahoitaja-napin voi piilottaa asetuksella.
 • Näytetään DomaCaren asiakasID asiakkaan nimen edessä asiakassivulla