Tammikuu

  • eResepti: 

    • Reseptien hakunäkymässä selitetekstit toimintonappien päällä, mikäli niitä ei voi käyttää

    • Reseptin tiedoissa tieto mitätöinnistä, mikäli kyseessä mitätöity resepti

    • Reseptilista skaalautuu paremmin, mikäli selain-ikkunan kokoa muutetaan sen ollessa auki

    • Reseptien asiakashakuun korjaus, kun valittu asiakas poistetaan ruksista hakukentästä: haku-nappi disabloitu kunnes uusi asiakas valitaan