Maaliskuu

 • Optimointiin lisätty tehtävien päällekkäisyystarkastus
 • Procountor WebService -laskutusrajapintaan päivitys
 • Lisätietoja -välilehti tehtävän luonti/muokkausnäkymään

Huhtikuu

 • Palvelukoosteen poissaolojen huomiointiin parannus
 • Poistettujen asiakkaiden poissaoloja ei voi enää muokata
 • Varausosion virheilmoituksiin parannuksia
 • Käyttäjän tietoihin näkymään liitetyt varausosiot ja niiden oikeustasot
 • Varausosion tilastoihin parannuksia
 • Työntekijän puhelinnumeron lisäys tehtävän tietoihin
 • Tehtävän perumisen syy -pudotusvalikon lisääminen työpöytäversioon
 • Yksiköiden paikkamäärän historiatieto
 • PSOP-setelien määrän muokkaus kaikille seteleille mahdolliseksi
 • Useamman omahoitajan lisääminen asiakkaalle yhdellä kertaa

Toukokuu

 • Tehtävien hallintaan ("punainen työkalu") mahdollisuus ajaa tuotteet käyntityypin mukaisesti tehtäviin
 • Mahdollisuus lisätä palkkamalliin eri tuntipalkka tiettyihin työvuorotyyppeihin
 • HILMOn täytössä joskus esiintyvä väärä virheilmoitus poistettu
 • Työvuorojen yhdistämis (split) ominaisuuteen tarkennuksia
 • Sopimuksen liittäminen yksikköön jossa ei ole asiakkaita
 • Sopimuksen luontidialogiin parannuksia
 • Näytetään pääkäyttäjälle ja laskutuksen pääkäyttäjälle kaikki yksiköt riippumatta onko niissä asiakkaita (sopimuksen liittämistä varten)
 • Sopimuksen Näytä hinnasto -ruudun skaalautuvuutta parannettu
 • Laskutus- välilehden oikeustasoihin tarkennuksia, ne tiedot piiloon joihin ei oikeuksia
 • Palkkamalliin tauon huomiointi sekä suunnitellut tauot
 • Työvuorot huomioimaan suunnitellut ajat mikäli aikoja ei ole kuitattu

Kesäkuu

 • Viivästyskoron lisääminen Procountour WebService -rajapintaan
 • Kalenterimerkintää luodessa muistutuksen ehdotus etusivulle oletuksena
 • Laskujen viennin optimointia
 • Omat asiakkaat -toiminto käyttäjän omiin tietoihin yksikön ja koko järjestelmän pääkäyttäjille
 • Laskutuksen palvelukoosteen summien päivittäminen oikeaksi laskutuksen perumistilanteissa
 • Palvelukoosteen Muokkaa valittuja -ikkunan skaalautuvuusongelma korjattu
 • Varausosion tilastot, tallennus excel- tai pdf-muotoon parannuksia

Heinäkuu

 • Kela-suorakorvauslomakkeiden automaation parannuksia
 • NaviExporter parannuksia alv-laskentaan

Elokuu

 • Työvuoroihin parannuksia (tyyppi-koodi vertailu, suunniteltujen taukojen generointi, työvuorotyyppien muokkaus)
 • Tehtävän luonti-ikkunan skaalautuvuuden parantaminen
 • Tehtävien hallintatyökaluun (punainen työkalu) näkymään mikäli asiakas on poissaoleva tehtävän aikana
 • Puhelimen aktivointi selkeämmäksi (ei enää IMEI-mainintaa koska nykyään käytetään Android-id:tä)
 • Hinnaston pyöristymisen korjaus
 • Asiakkaan liitetiedostojen järjestyksen valitseminen pvm- tai aakkosjärjestykseen
 • ToDo -listan rivitysparannus
 • UI-parannuksia alasvetolaatikoihin
 • Asiakkaan sopimus varausikkunan asiakasvalinnassa näkyviin