Laskutus

  • Päivityksiä exporttereihin.

  • Viallisissa työvuoroissa käytetään suunniteltu alkamis- ja päättymisaikaa.


Varaukset

  • Aikaikkuna oikeassa paikassa tehtävää siirrettäessä.


Asiakkaat

  • Mahdollisuus kopioida tekstiä raportista.

  • Asiakkaan ikä lasketaan oikein.