Laskutus

  • Palvelukoosteella identtiset asiakkaat näkyvät erillisinä, jos heillä on eri asiakasID:t.
  • Palkkojen vientiin ulkoisiin järjestelmiin päivityksiä.
  • Navi2-exportteriin päivityksiä.


Asiakkaat

  • Mahdollisuus tulostaa RAI ID -tilastoja.
  • RAI-komponenttiin päivityksiä.
  • Asiakkaan saapumispäivämäärää voi muokata vain pääkäyttäjä tai yksikön pääkäyttäjä -oikeustasolla oleva käyttäjä.


Varaukset

  • Asiakkaan sopimus näkyy oikein punaisen työkalun alla.
  • Päivityksiä aikajanan toimintaan.
  • Päivityksiä työvuorojen exporttaukseen.