DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän toimittajana Invian Oy toimii Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen määrittelemänä tietojen käsittelijänä (Data Processor). Asiakkaamme, jotka ovat DomaCare-järjestelmän käyttäjiä toimivat useimmissa tapauksissa rekisterinpitäjinä (Data Controller). Joissakin tapauksissa asiakkaamme toimii kunnan ostopalvelun tuottajana. Tällöin kunta toimii rekisterinpitäjänä ja Invian Oy sekä asiakkaamme toimivat tietojen käsittelijöinä.


Tietosuoja-asetuksessa määritellään, että tietojen käsittelijä (tässä tapauksessa Invian Oy) käsittelee rekisterinpitäjän tallentamia henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjältä saamansa kirjallisen ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli muita kirjallisia ohjeita ei ole annettu katsotaan sellaisiksi Invian Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa määritelty tietojärjestelmäpalvelujen tarjoaminen, jotka on tarkemmin kuvattu “Järjestelmän kuvaus” -dokumentissa.


Rekisterinpitäjänä toimiessaan DomaCaren käyttäjä-asiakkaan tulee huolehtia omista velvoitteistaan, mm. luoda ylläpitämästään asiakasrekisteristä rekisteriseloste. Invian Oy tukee asiakkaidensa toimintaa tämän velvoitteen osalta tarjoamalla pohjan rekisteriselosteelle.