DomaCaressa käyttäjän voi omasta oikeustasostaan riippuen luoda, joko Käyttäjän luonti -välilehdellä tai Asetukset-välilehdellä. Asetukset-välilehti näkyy vain yrityksen DomaCare-pääkäyttäjille eli käytännössä kaikki muut luovat uusia käyttäjiä tämän ohjeen mukaan.


Mikäli sinulla on pääkäyttäjä-oikeustaso niin voit tutustua myös käyttäjän luontiin Asetukset-välilehden kautta täältä »


HUOM. DomaCare-tuki luo uuteen DomaCare-kantaan pääkäyttäjille tunnukset. Tämän jälkeen pääkäyttäjät voivat jatkossa luoda lopuille työntekijöille käyttäjätunnukset.


HUOM. LUE TÄMÄ TARKKAAN


Käyttäjän luonti -välilehden toimintalogiikka on seuraavanlainen eli voit luoda tai muokata käyttäjiä mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:


1. Näet käyttäjät, jotka olet luonut JA joilla ei ole vielä oikeustasoa.


Näiden lisäksi näet


2. Käyttäjät, jotka ovat yksikössä, johon sinulla on käyttäjän lisäysoikeus JA jompikumpi alemmista ehdoista (2a TAI 2b) toteutuu.


2a. Jos oikeustasohierarkia on päällä, ne käyttäjät joiden oikeustason hierarkiataso on alempi (tai asetuksella yhtäsuuri) kuin nykyisen käyttäjän.


2b. Ne käyttäjät, joilla on oikeustaso johon nykyisellä käyttäjällä on oikeustason anto-oikeus.


Käytännössä näet käyttäjän luonti -välilehdellä käyttäjän seuraavan kaavan mukaisesti [ 1 TAI (2 JA (2a TAI 2b)) ].
1. Uusi käyttäjä (a)


Luot uuden käyttäjän Käyttäjän luonti -välilehden kohdassa Valittu käyttäjä painamalla Uusi käyttäjä -painiketta. Tämän jälkeen sinun tulee syöttää haluamasi käyttäjätunnus uudelle käyttäjälle. Käyttäjätunnus voi olla esimerkiksi etunimi.sukunimi, mutta muoto voi olla jokin muukin. Suosittelemme kuitenkin yrityksen ottavan käyttöön jonkin yhtenäisen nimeämiskäytännön käyttäjätunnuksille.


Kun olet syöttänyt käyttäjätunnuksen niin uuden käyttäjän tiedot aukeavat näkyviin ja voit asettaa loput käyttäjätiedot sekä tunnusten voimassaoloajan.1.1 Tunnistetiedot (c)


Käyttäjätunnus: Voit muuttaa tässä kohdassa käyttäjätunnusta mikäli siihen on tarvetta.


Salasana: Aseta tunnukselle haluamasi salasana (esim. Vaihda123). Käyttäjä voi vaihtaa salasanan haluamakseen kirjauduttuaan DomaCareen. Käyttäjän salasanan vaihtoon ohjeet löytyvät täältä »


Oikeustaso: Aseta käyttäjälle oikeustaso. Voit asettaa oikeustason seuraavanlaisesti: 1) Mikäli yrityksessänne on hierarkiset oikeustasot käytössä niin voit antaa käyttäjälle omaa tasoasi alemman oikeustaston. Tai 2) mikäli hierarkiset oikeustasot eivät ole käytössä niin voit antaa käyttäjälle oikeustason johon yrityksesi pääkäyttäjä sinulle on määrittänyt erikseen anto-oikeuden (tämä tapahtuu Asetukset-välilehdellä kohdassa Oikeustasojen anto-oikeudet).


Kotiyksikkö: Aseta käyttäjälle kotiyksikkö, jossa hän työskentelee normaalisti. Näin käyttäjä kykenee näkemään tämän kyseisen yksikön asiakkaiden tiedot ja tekemään heille merkintöjä.


Toissijaiset yksiköt: Mikäli työntekijä työskentelee useammassa yksikössä tai hänen tulee nähdä myös muiden yksiköiden asiakkaat ja tehdä heille merkintöjä niin lisää kaikki tarvittavat muut yksiköt tässä kohtaan. 


1.2 Henkilötiedot (d)


Henkilötietoihin olisi hyvä asettaa ainakin työntekijän etunimi ja sukunimi sekä tehtävä yrityksessä. Mikäli työntekijän tulee päästä kirjautumaan myös DomaCaren eReseptiin (lääkäri tai sairaanhoitaja) niin lisää hänelle myös henkilötunnus, toimikortinnumero (VRK-numero) ja lääkäreiden tapauksessa SV-numero.


Lue lisää DomaCaren eReseptin käyttöönottamisesta täältä »


1.3 Käyttäjätunnuksen voimassaolo (e)


Voit käyttäjätunnuksen voimassaoloajaksi joko Aina käytössä eli ns. toistaiseksi voimassaolevan käyttöoikeuden tai esimerkiksi harjoittelijoiden tapauksessa antaa tunnukselle alku- ja loppuajan. Voit myöhemmin muuttaa tunnusten voimassaoloaikaa ja tehdä harjoittelijan tunnuksista toistaiseksi voimassaolevat tai muuttaa päivämäärää.


2. Olemassa oleva käyttäjä (b)


Voit valita Valittu käyttäjä -kohdasta myös olemassa olevan käyttäjän tiedot muokattavaksi, joko listavalinnasta tai painamalla sen perässä olevaa hahmo-kuvaketta. Tämä aukaisee uuden käyttäjän valinta ikkunan, jonka kautta voit etsiä haluamasi käyttäjän joko hakusanalla tai yksikön mukaan.


2.1 Tietojen muokkaus


Käyttäjän tiedot avautuvat näkyviin samalla tavalla kuin uutta käyttäjää luotaessa. 


HUOM. Tiedot tallentuvat automaattisesti eli sinun ei tarvitse muutoksen jälkeen painaa tallenna-nappia.


2.2 Poista tai palauta käyttäjä (f)


Mikäli oikeustasosi on riittävä niin voit käyttäjän valittuasi poistaa tai palauttaa hänet takaisin aktiiviseksi Poista valittu käyttäjä ja Palauta valittu käyttäjä -napeilla.