Asiakkaat

  • Uusia kenttiä Hilmoon.
  • Uusi dialogi Hilmoon.


Laskutus

  • NaviM tuki, kun exportoidaan laskutustietoja.
  • Talenom RowingManager versio 8 ja 9 käyttöön.


Varaukset

  • Päivityksiä ja parannuksia varausosion toimintaan.