Raportit osiossa omainen pääsee tarkastelemaan hänelle asetetulle asiakkaalle tehtyjä päivittäiskirjauksia. Kirjauksista näkyvät vain ne jotka on asetettu näytettäväksi omaiselle. Päivittäiskirjaukset näkyvät listana automaattisesti niin, että uusin kirjaus on ylimpänä ja vanhempia kirjauksia latautuu näkyville alaspäin selatessa aina lisää.


a) Voit rajata aikavälivalitsimella näkyviin minkä tahansa haluamasi aikavälin päivittäiskirjaukset. Esimerkiksi vaikkapa edellisen kuukauden päivittäiskirjaukset. Asetettuasi aikavälin järjestelmä suodattaa automaattisesti alla olevalle listalle näkyville kyseiset kirjaukset.


b) Voit aikavälin lisäksi tai sen kanssa suodattaa päivittäiskirjauksia myös vapaalla sanahaulla. Esimerkiksi kirjoittamalla kenttään sanan paino, järjestelmä hakee näkyville automaattisesti vain ne raportit joissa kyseinen sana on mainittu.


c) Voit avata kunkin päivittäisraportin tarkempaa tarkastelua varten klikkaamalla raportin harmaata otsikkopalkkia. Palkista löytyvät raportin kirjoittamispäivämäärä ja -aika, kirjaajan nimi sekä mihin kategoriaan kyseinen raportti kuuluu (esimerkiksi yleinen, psyykkinen, sosiaalinen).


d) Varsinainen raporttiosio voi olla symboleilla tehtyä päivittäiskirjausta tai vapaata tekstiä tai molempia.

Raportit aukeavat tarkempaa tarkastelua varten klikkaamalla kunkin päivittäiskirjaukset harmaata otsikko palkkia. Takaisin raporttilistaan pääset painamalla vasemmassa ylälaidassa olevaa Takaisin-painiketta.