Yksin DomaCareMedin neljästä päätoiminnoista on uuden reseptin kirjoittaminen asiakkaalle. Aloitusnäkymä on jaettu neljään osaan päätoimintojen mukaan, joihin pääset klikkaamalla mihin tahansa kohti halutun väristä kuvaa/toimintoa. (ks. kuva oikealla, klikkaamalla isommaksi)

Klikattuasi Kirjoita uusi resepti -kuvaa aukeaa pieni ponnahdusikkuna, josta voit valita haluamasi asiakkaan joko etsimällä hänet vetovalikosta klikkaamalla nuolta tai aloittamalla kirjoittamaan halutun asiakkaan nimeä hakukenttään (jolloin alle tulee näkyviin kaikki kirjoittamaasi nimeä vastaavat asiakkaat).


Huom. Asiakkaan tiedot siirtyvät DomaCare Mediin automaattisesti, kun painat eResepti-nappia halutun asiakkaan sivulla DomaCaressa. Sinun ei siis tarvitse luoda asiakkaita erikseen Medissä.

Huom. DomaCare Medin ylläpitäjä voi luoda asiakkaan suoraan Medissä Lisää asiakas -näppäimellä voi ylläpitäjä luoda uuden asiakkaan kaikkine tarvittavine tietoineen ennen reseptin kirjoittamista. Lue lisää täältä.


1. RESEPTIN LUOMINEN


Valittuasi asiakkaan aukeaa uusi näkymä, jossa voit luoda asiakkaalle joko kokonaan uuden reseptin (a) tai käyttää jotain olemassa olevaa reseptipohjaa (b). Molemmat avaavat samanlaisen uuden valintaikkunan. Ainoa ero on, että reseptipohjaa hyödynnettäessä kentät ovat valmiiksi esitäytetyt.

1.1 LUO RESEPTI ILMAN POHJAA


Reseptin kirjoittaminen avautuu uuteen ikkunaan, jossa punaisella näkyvät täyttämättömät pakolliset kentät. Kun olet täyttänyt kohdat voit hyväksyä ja lähettää reseptin ikkunan alalaidassa olevan Hyväksy ja lähetä resepti -painikkeen avulla. Voit poistua reseptistä tallentamatta sitä painamalla joko ikkunan alalaidassa olevaa Sulje resepti -painiketta tai ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa raksia.

Voit valita reseptiin haluamasi lääkkeen neljällä eri tavalla kohdassa Lääkkeen tyyppi. Huom. Tämä valinta muuttaa alla olevia valintakenttiä sopimaan kuhunkin tapaan määrittää lääke. Yleisin tapa on etsiä listasta sopiva lääke käyttäen lääkkeen Kauppanimeä Lääkepakkaus-vetovalikossa.

1.1.1 Kauppanimi


Yleisin tapa määritellä lääke on valita se lääkkeen kauppanimen perusteella.

1.1.2 ATC-koodi


Voit hakea lääkkeitä myös sen ATC-lääkeaineen avulla.

1.1.3 Seos


Seos-kohtaan voit määritellä tietyn lääkeaineista valmistettavan lääkeseoksen.

1.1.4 Lääketietokannan ulkopuolinen valmiste


Lääketietokannan ulkopuolinen valmiste voi olla esimerkiksi apteekissa valmistettava lääke tai mahdollisesti erilaisia fyysisiä apuvälineitä.

1.2 LUO RESEPTI POHJALLA


Reseptin luominen valmiin pohjan päälle avaa samanlaisen näkymän uuteen ikkunaan kuin uuden reseptin luominen, mutta esitäytetyillä kentillä. Voit muokata haluamiasi kenttiä ja tallentaa uuden reseptin ikkunan alalaidasta Hyväksy ja lähetä resepti -painiketta painamalla.

1.3 HUUMEEKSI LUOKITELTAVAT LÄÄKKEET


Huumeeksi luokiteltaville lääkkeille reseptejä kirjoitettaessa pitää muistaa asettaa Potilaan tunnistaminen -kohtaan mikä henkilöasiakirja on tarpeeksi vahva hyväksyttäväksi potilaan tunnistamisessa.

1.4 RESEPTIN HYVÄKSYMINEN


Kun olet kirjoittanut reseptin, sinun tulee hyväksy lopuksi se ikkunan alalaidasta painamalla Hyväksy ja lähetä resepti -painiketta. Tämän jälkeen valmis resepti allekirjoitetaan varmennekortilla.

Vaihtoehtoisesti voit myös hyväksyä useita saman potilaan reseptejä kerralla etusivun ylälaidassa Hyväksymättömiä reseptejä -painiketta painamalla.

Painettuasi painiketta ohjelma näyttää hyväksyntää odottavat reseptit listana. Jos listalla esiintyy harmaita rivejä, tarkoittaa se reseptin olevan puutteellinen. Pääset tekemään korjaukset reseptiin klikkaamalla kyseistä riviä taulukossa. Voit myös halutessasi poistaa reseptejä hyväksymisen sijaan.

Painettuasi Allekirjoita reseptejä -painiketta aukeaa uusi ikkuna, jossa sinun pitää viimeistään korjata virheelliset reseptit ennen hyväksyntää. Tämän jälkeen paina ikkunan alalaidassa olevaa Allekirjoita reseptejä -painiketta vahvistaaksesi VRK-varmenteella reseptit.

2. LISÄÄ UUSI ASIAKAS (VAIN ADMIN)


HUOM. Seuraava toiminto on käytössä (ja näkyvillä) vain määritellyillä ylläpitäjillä eli admineilla.


Jos asiakasta ei löydy valmiina järjestelmästä voit luoda uuden asiakkaan painamalla Lisää asiakas -painiketta, jolloin voit uudessa näkymässä kirjata asiakkaan tiedot ja tallentaa tämän järjestelmään. Tämän jälkeen asiakas löytyy järjestelmän tietokannasta ja voit luoda hänelle uuden reseptin kohdan 1 tavalla.

Lisäämäsi tiedot tallentuvat automaattisesti järjestelmään. Kirjattuasi kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot voit poistua näkymästä painamalla sivun oikeassa ylänurkassa olevaa raksia.