Yksikkötuotteiksi kutsutaan tuotteita, jotka yleensä laskutetaan määräperusteisesti asiakkaalta itseltään. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi ateriat ja vuokrat. Hinnat määritetään yksikkötuotteisiin asumisyksikkökohtaisesti eli aterian hinta voidaan esimerkiksi määrittää Hoitokoti A:han 10 euroksi ja Hoitokoti B:hen 11 euroksi.


1. TUOTTEEN LUONTI


Yksikkötuotteet luodaan Laskutus-välilehdellä Tuotteet-kohdassa painamalla oikeassa alalaidassa Lisää tuote -painiketta.Anna tuotteelle nimi ja valitse laskutusperusteeksi Yksikkö. Voit halutessasi valita myös Tuote kategorian -johon tämä tuote kuuluu (jos kategorioita ei vielä ole niin katso alempana kuinka sellainen luodaan). Täytä myös tarvittavat muut kohdat ja paina Tallenna-painiketta päästäksesi eteenpäin.


Tuotteet voivat olla joko kuukausipohjaisia tai tavallisia eli päiväkohtaisia. Näiden ero on se, että kuukausipohjaista käytetään kun halutaan ohjelman laskevan vuokran automaattisesti oikein asiakkuuden alkaessa kesken kuukautta. Esimerkiksi 15.1. tullut asiakas maksaa vuokraa seuraavan kaavan mukaisesti: (kk-hinta x 12 / 365) x 16. Kyseessä on niin sanottu karenssi asiakkuuden alkaessa, jolle voidaan antaa kaava. Myös asiakkuuden päättymiseen voidaan asettaa kaava.


HUOM. Hintaa ei kannata laittaa Tuotteet-osiossa, sillä yksikkö tuotteilla hinta asetetaan Hinnastossa per asumisyksikkö. Niin sanotut eurotuotteet eli vapaasti hinnoiteltavat tuotteet voidaan asettaa Tuotteet-osiossa hinnalla 1 euro. Eurotuotteita käytetään esimerkiksi silloin, kun samassa yksikössä on 34 eri vuokrahintaa (neliöperusteinen vuokrahinnoittelu) eikä ole järkevää luoda jokaista varten omaa tuotetta.Ohjelma aukaisee nyt uuden ikkunan, josta voit valita mihin yksikköön luomasi tuote liittyy. Valitse oikea / oikeat yksiköt ja paina Tallenna-painiketta.Tuotteen luonnin jälkeen olemassa olevat tuotteet näkyvät oikealla, kun vasemmanpuoleisesta Kategoria-osasta on valittu täppä kohtaan Kaikki tai valitsemalla se Kategoria jossa äsken luomasi on. 


Kategorioita voi luoda lisää Kategoria-osan alalaidassa olevalla Lisää kategoria -painikkeella. Kategorioiden alle voit ryhmitellä luomiasi tuotteita niiden käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi Ruokailupalvelut ja Asumispalvelut.


Tuotteet ovat lajiteltu osioon aakkosjärjestyksessä eli äsken luomasi tuote löytyy sille antamasi nimen mukaisesti osiosta. Tuotetta pääset muokkaamaan painamalla tuotteen alalaidassa olevaa Muokkaa-painiketta.2. HINNAN MÄÄRITTÄMINEN


Yksikkötuotteet hinnoitellaan Laskutus-välilehden Hinnasto-kohdassa.


2.1 MÄÄRÄPERUSTEINEN LASKUTTAMINEN


Vuokrat, kuten tässä esimerkiksi, laskutetaan määräperusteisesti joko kuukausittain tai vuorokausittain. Luomasi yksikkötuote näkyy automaattisesti hinnastossa sen kategorian alla, jonne sen aiemmin laitoit. Pääset muokkaamaan juuri tuotteen hintaa painamalla Hinnastossa luomasi tuotteen kohdalla sinistä kynä-painiketta.Kynä-painiketta painettuasi avautuu uusi näkymä. Voit muokata olemassa olevaa hintaa painamalla Muokkaa kenttiä -painiketta tai luoda hinnanmuutoksen painamalla Lisää hinnanmuutos -painiketta.Lisää hinnanmuutos -painiketta painettuasi avautuu uusi ikkuna, jossa sinun on mahdollista luoda uusi hinta sekä asettaa sille alkamispäivämäärä. Tällä tavalla voit ajastaa ennakkoon tulevia hinnanmuutoksia vaikkapa vuodenvaihteessa hintojen muuttuessa. Paina lopuksi Tallenna-painiketta.Uusi hinnanmuutos näkyy nyt listan viimeisenä ja tulee voimaan sille alkamispäivämääräksi asetettuna aikana. Tällä hetkellä voimassa oleva hinta näkyy ylimpänä ja sille on lisätyn hinnanmuutoksen seurauksena automaattisesti luotu uusi päättymispäivämäärä.Poistu näkymästä painamalla Takaisin edelliselle sivulle -painiketta.


2.2 AIKAPERUSTEINEN LASKUTTAMINEN


Tuotteet voivat olla myös aikapohjaisia. Tällaisia tuotteita tarvitaan esimerkiksi kotihoidossa, kun käyntejä kuitataan DomaCare Mobiilisovelluksen avulla. Tällöin tuotteelle asetetaan laskutusyksikön pituus (yleensä tuotteet ovat tuntihinnoiteltuja jolloin pituus on 60 minuuttia, joskus myös 30 minuuttia). Laskutuksessa 1kpl vastaa siis tuota laskutusyksikön pituutta: 5 kappaletta 60 minuuttisia on siis 5 tuntia, mutta 30 minuuttisia vain 2,5 tuntia.


Minimilaskutus kertoo sen kuinka paljon vähintään laskutetaan, yleensä 15 tai 30 minuuttia. Intervalli kertoo pyöristystarkkuuden. Intervallin ollessa esimerkiksi 15 minuuttia ja minimin 15 minuuttia, 16 minuutin käynti pyöristetään 30 minuuttiin. Aikapohjaisten tuotteiden laskutus toimii maksimissaan kahden vuorokauden puolella olevilla käynneillä, eli pääsääntöisesti yli 24 tunnin käynnit kannattaa laskuttaa määräperusteisesti.
3. ASIAKKAALTA LASKUTTAMINEN


Yksikkötuotteet laskutetaan asiakkailta määräperusteisesti, joko työpöytäsovelluksessa tai mobiilissa. 


Täältä löydät ohjeet yksikkötuotteiden laskuttamiseen asiakkaalta. Lue lisää »