Asiakkaiden laskutus voidaan tiivistää kolmeen kohtaan: Tuotteiden tekeminen, maksajan määritteleminen ja palveluiden lisääminen asiakkaalle. Laskutukseen liittyvästä terminologiasta voit lukea lisää täältä »


1. TUOTTEIDEN LUOMINEN


a) Laskutus-välilehden Tuotteet-kohdassa perustetaan sekä sopimus- että yksikkötuotteet


  • Sopimustuotteet laskutetaan ja hinnoitellaan sopimuksittain.
  • Yksikkötuotteet laskutetaan asiakkailta ja hinnoitellaan asumisyksiköittäin.


b) Sopimuksella tai Laskutus-välilehden Hinnasto-kohdassa asetetaan luoduille tuotteille hinnat.

 

Täältä löydät tarkemmat ohjeet sopimustuotteiden ja yksikkötuotteiden ja luomiseen.Karenssit


Karenssi tarkoittaa asiakkaan poissaollessa tehtävää vähennystä, joka voidaan kohdistaa lähtöpäivälle, poissaolopäiville ja tulopäivälle. Domacare lukee oletuksena karenssin aina hinnastosta, mutta niin sanotun oletuskarenssin käyttö on myös mahdollista.


Täältä löydät tarkemmin tietoa karensseihin liittyen. Voit lukea lisää karensseista täältä »


2. MAKSAJAN MÄÄRITTELEMINEN


a) Sopimustuotteet 


– Asetetaan asiakkaalle palvelusopimus Asiakkaat-välilehden Asiakkaan tiedot -sivulta painamalla euron merkillä varustettu painiketta. Palvelusopimukseen yhdistetty sopimustuote ohjautuu näin ollen automaattisesti kyseisen asiakkaan palvelusopimuksen maksajalle. Voit lukea lisää palvelusopimuksen asettamisesta asiakkaalle täältä »


b) Yksikkötuotteet


– Yksikkönsä perusteella asiakas saa käyttöönsä listan yksikkötuotteita, joita voidaan laskuttaa asiakkaalta käytön mukaan. Nämä tuotteet ohjautuvat laskutuksessa oletuksena asiakkaan omalle laskulle ja ovat kaikille yksikön asiakkaille saman hintaisia. Maksusäännöt


Asiakkaalta laskutettavat yksikkötuotteet voidaan ohjata myös toiselle maksajalle, esimerkiksi kunnalle, tai osittaa useille eri maksajille. Samalla tavalla voidaan myös tarvittaessa ohjata tai osittaa sopimustuotteita. Tämä tapahtuu Asiakkaat-välilehdellä asiakkaan tietojen muokkaamisen kautta. Asiakkaan tiedot -sivulla oikeassa ylälaidassa on euro-merkki, jota painamalla päästään Asiakkaan laskutustiedot -ikkunaan. Maksusääntöihin voidaan tehdä muutoksia Maksajien tiedot -napin kautta.


Täältä löydät tarkemmin tietoa maksusääntöihin liittyen. Lue lisää täältä »3. PALVELUIDEN LISÄÄMINEN ASIAKKAALLE


a) Asiakkaalle voidaan lisätä erilaisia palvelupaketteja, joiden kautta voidaan lisätä säännöllisiä palveluita. Esimerkiksi Hoiva vuorokausia ja vuokra.


b) Asiakkaan tiedot -sivulla olevan Lisää laskutettavaa -painikkeen kautta voidaan lisätä lisälaskutettavia tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi fysioterapia ja hoivatarvikkeita. Mobiilisovelluksen kautta voidaan laskuttaa esimerkiksi kotipalvelut, kiinteistötyöt ja ateriat. Mutta toki myös fysioterapia ja muut normaalisti työpöytäsovelluksella laskutettavat tuotteet ja palvelut.


c) Varaukset-välilehdellä asiakkaan laskutus tapahtuu tehtävän kuittauksen yhteydessä. Tehtävälle määritetään varaustyyppi tai  tuote (esimerkiksi Hoitajan käynti arki 07–21), joka lähtee laskutettavaksi asiakkaalta kun tehtävä kuitataan tehdyksi. Tämä tapahtuu tehtävän kuittauksen yhteydessä niin työpöytäsovelluksella kuin mobiilissakin.


Täältä löydät lisätietoa ja tarkemmat ohjeet asiakkaan laskuttamiseen DomaCaren avulla. Lue lisää täältä »