RAI

 • HC RAI:hin lisätty Ei mikään ylläolevista -tyyppinen automaatio
 • Näytetään intensiivijakson vastaukset-paneelissa oikea päivämäärä
 • Laskenta automaattisesti arkistoinnin yhteydessä ilman erillistä "laske" toimintoa
 • Lisätty LTC-mittareiden yhteenvetoraportti
 • LTC:hen lisätty CHESS- ja NREHAB-mittareihin liittyvät kysymykset

Laskutus

 • Asiakkaan ollessa poissa koko kuukauden kk-tuotteiden karenssilaskentaa muutettu siten, että summa menee nollaksi sellaisissakin tapauksissa, joissa kuntasopimuksen karenssi lasketaan kaavalla "kk-hinta x 12 / 365" ja hyvitä poissaolot
 • PSOP-omavastuun voi ohjata maksusääntöjen kautta halutuille maksajille
 • PSOP-dialogin tuotteen liittämistä nopeutettu
 • PSOP laskutuksen poikkeamat näytetään nyt erillisessä PSOP laskussa
 • PSOP virheviestejä selkiytetty - Asiakassivulla voi valita vaihdetun uuden sopimuksen tuotteita heti vaihdon jälkeen
 • Laskutuksenhallinnassa tuotteenvaihtodialogi aukeaa nopeammin
 • Sopimuksen oikeustasoparannuksia
 • Uuden sopimuksen lisäämiseen muutamia parannuksia mm. hinnoittelu ennen tallentamista
 • Sopimushinnastoon selite ja dialogi leveämmäksi
 • Sopimuksen Anna asiakkaalle -kohdassa näkee nyt mikä sopimus on kelläkin asiakkaalla
 • Jos maksajatieto liittyy moneen sopimukseen/asiakkaaseen varmistetaan käyttäjältä ennen muokkausta
 • Työntekijän nimen näkyminen laajalla laskulla: asetus maksajan takana.

Asiakkaat

 • Omahoitajan lisäys asiakassivulla

Viestit

 • Lähetys- ja peruuta-nappi siirretty yläosaan

Kalenteri

 • Korjattu delegoitujen kalenterimerkintöjen näkymiseen liittyvä ongelma