Asiakassivu

 • Mahdollisuus lisätä asiakkaalle omahoitaja/omahoitajia
 • Lääkelistalla näkyy kolmiolääkkeillä tunnuksena kolmio
 • eResepti-nappi näkyy vain jos käyttäjän tietoihin on lisätty toimikorttunumero
 • Asiakassivun infolaatikosta mahdollisuus laittaa muistutus mobiiliin
 • Mahdollisuus tulostaa asiakkaan tavoitteet
 • Poistetaan asiakas myös huoneesta asiakkaan poiston yhteydessä

Etusivu

 • Poistetut asiakkaat eivät näy enää etusivun kalenterimuistutuksissa
 • Uusimmat raportit toimii päivämäärärajauksella

Laskutus

 • Konaissumma näkyy laskuexporteissa
 • Sopimuslistaan reaaliaikainen hakutoiminto
 • Tyhjä IBAN tai verkkolaskuosoite ei siirry Netvisoriin
 • Kannusterahaominaisuuteen päivityksiä
 • SonetXML- ja Talenom-integraatioon pidennetty maksajan nimen ja osoitteen pituutta
 • IBAN-kenttää voi käyttää verkkolaskuosoitteena
 • Maksajan sähköpostikenttä lisätty
 • Hyvityslaskulla aina määrä negatiivinen

PSOP

 • Palvelusetelin arvon maksimia nostettu

Kalenteri

 • Muistutuksiin parannuksia

Varausosio

 • Varauksia voi hakea myös varaustyypin nimen perusteella

Asetukset

 • Mahdollisuus muokata yksikö OID:ta