• Laskutuskoosteella näkyy hinnat laskutetuista palveluista vaikka tuotteet olisi otettu pois yksiköistä/sopimuksista sen jälkeen.
  • RAI arkistointi nimetty uudelleen: Lukitse ja arkistoi.
  • Poistetut asiakkaat näkyvät paremmin poissaoloseurannassa.